Версія для друку

АРХІВ Університетський вибірковий каталог (УВК) 2020-2021 н.р.


(перелік навчальних дисциплін на 2020/2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем

Факультет Код дисципліни Назва дисципліни
1 –ФУІФМ 1у-1-1 Образ Сходу в літературі та культурі Заходу
1у-1-2 Сучасна слов’янська мова (польська або словацька)
1у-1-3 Література як гра. Форми гри в літературі
1у-1-4 Основи лінгвоконфліктології
1у-1-5 Іноземна (англійська) мова (рівень В1, В2)
1у-1-6 Іноземна (англійська) мова (рівень С1)
1у-1-7 Іноземна (англійська) мова (рівень С2)
1у-1-8 Друга іноземна мова (німецька)
1у-1-9 Друга іноземна мова (французька)
2 – ФСНМВ 1у-2-10 Політологія
1у-2-11 Соціологія
1у-2-12 Релігієзнавство
1у-2-13 Брендинг територій в сучасних міжнародних відносинах
3- ІФ 1у-3-14 Віртуальні музеї світу
1у-3-15 Російський імперський проект і Україна
1у-3-16 Історія географічних назв
1у-3-17 Географія визначних туристичних об’єктів світу
4 – ФПСО 1у-4-18 Психологія досягнення життєвого успіху
1у-4-19 Усвідомлене батьківство
1у-4-20 Психологія спілкування
1у-4-21 Психологія здоров’я
1у-4-22 Професійна комунікація фахівця
5 – ФПМ 1у-5-23 Веб-дизайн та веб-технології
1у-5-24 Основи програмування
1у-5-25 Основи об’єктно-орієнтованого програмування
1у-5-26 Офісні комп’ютерні технології
6 –ФЕ 1у-6-27 Підприємництво та бізнес-культура
1у-6-28 Основи економіки
1у-6-29 Як відкрити стартап з нуля
1у-6-30 Основи менеджменту
1у-6-31 Основи маркетингу
1у-6-32 Управління проектами
7 – ФСЗМК 1у-7-33 Ораторське мистецтво
1у-7-34 Мистецтво спілкування
1у-7-35 Сучасні інформаційні і комунікативні системи
1у-7-36 Міжнародний комунікаційний процес
1у-7-37 Реклама і зв’язки з громадськістю в інформаційному суспільстві
8 – ЮФ 1у-8-38 Інституційне право Європейського Союзу
1у-8-39 Правове регулювання здійснення підприємницької діяльності
1у-8-40 Конституційно-правова відповідальність
1у-8-41 Правопорушення, пов’язані з корупцією
9 – ФФЕКС 1у-9-42 Метрологія для усіх
1у-9-43 Фізичні основи сучасних інформаційних технологій
1у-9-44 Інформаційно-вимірювальна техніка
1у-9-45 Природничо-наукова картина світу
10 – ФТФ 1у-10-46 Тенденції розвитку космічної галузі
1у-10-47 Інформаційна безпека
1у-10-48 Енергетика майбутнього
1у-10-49 Вплив зовнішнього середовища на функціонування ракетно-космічних літальних апаратів
1у-10-50 Задачі і проблеми утилізації космічного сміття
1у-10-51 Тенденції розвитку світового машинобудування
1у-10-52 Корпоративна культура сучасного виробництва
1у-10-53 Безпека товарів споживання
11 – ММФ 1у-11-54 Логіка
1у-11-55 Популярна математика та її застосування
1у-11-56 Найкращі практики застосування прикладних математичних методів у наукових дослідженнях й інженерії
1у-11-57 Історія фізико-математичних наук
12 – ХФ 1у-12-58 Косметичні засоби та харчові добавки в житті людини
1у-12-59 Хімічні елементи в організмі людини
1у-12-60 Сучасні полімерні матеріали у техніці та побуті
1у-12-61 Культура харчування та основи етикету
1у-12-62 Історія розвитку Землі
13 – БЕФ 1у-13-63 Акваріумний біодизайн
1у-13-64 Фітодизайн та зелена архітектура
1у-13-65 Новітні біотехнології в сучасному житті людини
1у-13-66 Токсиканти в природі, бізнесі та житті людини
14 – ФМТДР 1у-14-67 Основи медичних знань з курсом первинної долікарняної допомоги
1у-14-68 Дієтологія як складова здорового способу життя
1у-14-69 Немедикаментозне оздоровлення
1у-14-70 Соціальна політика

за другим (магістерським) рівнем

Факультет Код
дисципліни
Назва дисципліни
1 –ФУІФМ 2у-1-1 Сучасна література в деталях: культурологічний аспект
2у-1-2 Постколоніальні тенденції сучасної літератури
2у-1-3 Американський варіант англійської мови (рівень С2)
2у-1-4 Академічне письмо (рівень С1, С2)
2 – ФСНМВ 2у-2-5 Соціальна аналітика: проблемний аналіз суспільних процесів
2у-2-6 Антикризовий менеджмент
3 – ІФ 2у-3-7 Історія світової цивілізації
2у-3-8 Соціальна історія прянощів, напоїв та збудників
4 – ФПСО 2у-4-9 Психологічний супровід юридичної діяльності
2у-4-10 Соціально-психологічні технології управління масовою поведінкою
2у-4-11 Психологічні технології професійного зростання
2у-4-12 Технології освітнього тренінгу
2у-4-13 Педагогіка та психологія вищої школи
5 – ФПМ 2у-5-14 Нейронечіткі технології
2у-5-15 Інженерія надійності програмного забезпечення систем
6 –ФЕ 2у-6-16 Технологія обґрунтування та просування Стартапів
7 – ФСЗМК 2у-7-17 Міжкультурні комунікації
2у-7-18 Технологічні аспекти інфосфери
8 – ЮФ 2у-8-19 Юридичні гарантії реалізації прав людини: європейський і національний вимір
2у-8-20 Правові засади сучасних трудових правовідносин
9 – ФФЕКС 2у-9-21 Підготовка наукових текстів
2у-9-22 Інформаційні технології в наукових дослідженнях
2у-9-23 Основи томографії та комп’ютерна томографія
2у-9-24 Принципи побудови мобільних систем зв’язку
10 – ФТФ 2у-10-25 Принципи побудови космічних апаратів
2у-10-26 Машинне навчання
2у-10-27 Техногенно-екологічна безпека
2у-10-28 Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем управління
2у-10-29 Інтегровані технології в промисловості
2у-10-30 Дизайн ракетно-космічної техніки
2у-10-31 Теорія польоту космічних апаратів
2у-10-32 Інноваційні матеріали і технології
2у-10-33 Теорія розв'язання винахідницьких задач
2у-10-34 Методологія та концепції керування інноваційними проектами
11 – ММФ 2у-11-35 Методи комп'ютерної підготовки науково-технічних текстів
2у-11-36 Вибіркові обстеження
12 – ХФ 2у-12-37 Сучасні тренди здорового харчування
2у-12-38 Сучасні методи аналізу в криміналістиці та фармації
13 – БЕФ 2у-13-39 Когнітологія
2у-13-40 Глобальні екологічні проблеми
14 – ФМТДР 2у-14-41 Безпечний лікарняний простір в умовах епідемічних ризиків
2у-14-42 Подолання кризових ситуацій
15- НМЦ ПДО ПК 2у-15-43 Е-урядування та стратегії його реалізації
2у-15-44 Стратегія прийняття управлінських рішень

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Факультет Код
дисципліни
Назва дисципліни
1 –ФУІФМ 3у-1-1 Тілесність та сексуальність у сучасній літературі
3у-1-2 Українська наукова мова
3у-1-3 Актуальні проблеми перекладознавства
3у-1-4 «Античний текст» у світовій літературі
2 – ФСНМВ 3у-2-5 Світоглядні та методологічні засади дискурсивних та духовних практик Сходу
3у-2-6 Теорії і практики мовної комунікації та роботи з філософськими текстами
3у-2-7 Антикризовий менеджмент
3 – ІФ 3у-3-8 Особистість у світовій історії
3у-3-9 Кліодинаміка
3у-3-10 Історіографічна культура дисертаційного дослідження
4 – ФПСО 3у-4-11 Психологія особистісної успішності
3у-4-12 Професійний імідж викладача
5 – ФПМ 3у-5-13 Комп’ютерні технології в моделюванні та експерименті
3у-5-14 Застосування нейронечітких технологій для дослідження складних систем
3у-5-15 Методи машинного навчання в інформаційних системах
6 –ФЕ 3у-6-16 Сучасні теорії менеджменту
3у-6-17 Концепції та моделі сучасного менеджменту
3у-6-18 Методичні основи використання міжнародних баз даних
3у-6-19 Економічне управління підприємством
3у-6-20 Структура та логіка дослідження
3у-6-21 Теорія систем та системний аналіз в управлінні
7 – ФСЗМК 3у-7-22 Медіакритика та медіаосвіта
3у-7-23 Новітні медіа та перспективи їх розвитку
8 – ЮФ 3у-8-24 Актуальні питання комерціалізації результатів авторського та промислового права
3у-8-25 Теорія міжнародного права
3у-8-26 Актуальні проблеми кваліфікації злочинів
3у-8-27 Актуальні проблеми теорії держави і права
9 – ФФЕКС 3у-9-28 Стандартна модель елементарних частинок та її узагальнення
3у-9-29 Всесвіт: будова, масштаби, еволюція
3у-9-30 Проблеми наукового матеріалознавства
10 – ФТФ 3у-10-31 Сучасне матеріалознавство
3у-10-32 Сучасні методи проектування і конструювання в ракетно-космічній техніці
3у-10-33 Синтез оптимальних систем керування
11 – ММФ 3у-11-34 Обробка статистичної інформації у професійній діяльності
3у-11-35 Методологічні основи написання і захисту дисертацій на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії
12 – ХФ 3у-12-37 Сучасні спектроскопічні методи аналізу
3у-12-38 Хемометрика
3у-12-39 Основи фандрейзингу
3у-12-40 Публікаційна активність і наукометричні бази даних
13 – БЕФ 3у-13-41 Практична нейробіологія
3у-13-42 Соціальна екологія
3у-13-43 Біологічні ритми
14 – ФМТДР 3у-14-44 Базовий курс першої медичної допомоги. Заходи безпеки в умовах епідемій та пандемій
3у-14-45 Хвороби цивілізації та їх профілактика у викладачів і здобувачів вищої освіти