ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Колективна монографія «Сучасна парадигма публічного та приватного права в умовах сталого розвитку». Набір триває до 30 червня 2023 р.

Колективна монографія «Трансформація економіки України: формування системи інклюзивної економіки та функціонал фінансової інклюзії». Набір триває до 23 червня 2023 р.

Збірник наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології» № 5 (23), 2023. Набір триває до 28 травня 2023 р.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право. Набір триває до 26 травня 2023 р.

Науковий журнал «Технічні науки та технології»

Журнал «Електронне моделювання»

Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта»

Журнал «Наукові горизонти»

Журнал «Клінічна інформатика і телемедицина»

Науковий фаховий журнал «Професійна педагогіка»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Електронний журнал «Економіка та суспільство»

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науковий журнал «Молодий вчений»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»