ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії на тему: «ГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО» Прийом матеріалів триває до 30 вересня 2022 року (включно).

Наукове фахове видання "Науковий вісник Ужгородського національного університету". Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 43/2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". Випуск 68/2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Науковий журнал «Law. State. Technology» № 1 за 2022 р. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Колективна монографія на тему: «Сучасні аспекти наукових досліджень у контексті модернізації біолого-природничої освіти». Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Зарубіжний науковий журнал "Three Seas Economic Journal". Vol. 3 No. 3 (2022). Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Електронний журнал "Економіка та суспільство". Випуск 42/2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Науковий журнал Випуск 3 (66) / 2022. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 27 Випуск 3 (93) 2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Науковий збірник "Таврійський науковий вісник". Серія: Економіка. Випуск 13, 2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Науковий журнал "Науковий погляд: економіка та управління". Випуск № 3 (79) 2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Науковий журнал "Інновації та технології в сфері послуг і харчування". Випуск № 1 (5), 2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Науковий журнал "Економіка і регіон". Випуск 2(85)/2022. Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Запрошуємо вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії, яка буде видана закордонним видавництвом на території Європи, на тему: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА.
Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Журнал «Молодий вчений». Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Юридичний науковий електронний журнал (Категорія «Б»). Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Колективна монографія «Гуманітарна експертиза як стратегія формування культури майбутнього». Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Журнал «Закарпатські філологічні студії». Матеріали подати до 30 вересня 2022 р.

Журнал «Наукові горизонти»

Журнал «Клінічна інформатика і телемедицина»

Журнал «Baltic Journal of Economic Studies»

Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки»

Науковий фаховий журнал «Професійна педагогіка»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Електронний журнал «Економіка та суспільство»

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Журнал «Адміністративне право і процес»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Науковий журнал «Virtus»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науковий журнал «Молодий вчений»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»