ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Колективна монографія на тему: «Система охорони громадського здоров'я в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії, трансформація, вектори розвитку, перспективи». Прийом матеріалів триває до 9 серпня 2024 року.

Журнал «Український журнал природничих наук». Набір триває до 26 липня 2024 р.

Фаховий збірник наукових праць «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» № 2 (26), 2024. Набір триває до 26 липня 2024 р.

Науковий журнал «Розвиток міста»

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки

Науковий збірник «Наукові записки Малої академії наук України»

Економічний науково-практичний журнал «Сталий розвиток економіки»

Київський економічний науковий журнал

Електронне періодичне наукове видання «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика»

Journal «Educational Technology Quarterly»

Journal «CTE Workshop Proceedings»

Науковий журнал «Технічні науки та технології»

Журнал «Електронне моделювання»

Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта»

Журнал «Наукові горизонти»

Журнал «Клінічна інформатика і телемедицина»

Науковий фаховий журнал «Професійна педагогіка»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Електронний журнал «Економіка та суспільство»

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науковий журнал «Молодий вчений»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»