ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Колективна монографія «Українські університети в нових реаліях: збереження наукового і кадрового потенціалу в умовах війни». Набір триває до 29 березня 2024 р.

Колективна монографія «Традиційні та інноваційні підходи в економіці: теорія, методологія, практика». Набір триває до 15 березня 2024 р.

Колективна монографія «Правове забезпечення євроінтеграції: загальноправовий та галузевий аспекти». Набір триває до 23 лютого 2024 р.

Колективна монографія «Сучасна філологія: теорія, історія, методологія». Набір триває до 23 лютого 2024 р.

Економічний науково-практичний журнал «Сталий розвиток економіки»

Київський економічний науковий журнал

Електронне періодичне наукове видання «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика»

Journal «Educational Technology Quarterly»

Journal «CTE Workshop Proceedings»

Науковий журнал «Технічні науки та технології»

Журнал «Електронне моделювання»

Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта»

Журнал «Наукові горизонти»

Журнал «Клінічна інформатика і телемедицина»

Науковий фаховий журнал «Професійна педагогіка»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Електронний журнал «Економіка та суспільство»

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науковий журнал «Молодий вчений»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»