ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)


Збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник». Набір триває до 17 грудня 2021 року

Збірник «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Набір триває до 17 грудня 2021 року

Журнал «Історико-правовий часопис». Набір триває до 17 грудня 2021 року

Журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка». Набір триває до 10 грудня 2021 року

Журнал «Юридичний бюлетень». Набір триває до 10 грудня 2021 року

Журнал «Адміністративне право і процес». Набір триває до 10 грудня 2021 року

Журнал «Закарпатські філологічні студії». Набір триває до 10 грудня 2021 року

Журнал «Юридичний вісник». Набір триває до 10 грудня 2021 року

Журнал «Причорноморські економічні студії». Набір триває до 3 грудня 2021 року

Збірник наукових праць «Juris Europensis Scientia». Набір триває до 3 грудня 2021 року

Журнал «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права». Набір триває до 3 грудня 2021 року

Журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Набір триває до 3 грудня 2021 року

Збірник наукових праць «Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки». Набір триває до 3 грудня 2021 року

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Набір триває до 3 грудня 2021 року

Журнал «Наукові горизонти»

Журнал «Клінічна інформатика і телемедицина»

Журнал «Baltic Journal of Economic Studies»

Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки»

Науковий фаховий журнал «Професійна педагогіка»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Електронний журнал «Економіка та суспільство»

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Журнал «Адміністративне право і процес»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Науковий журнал «Virtus»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науковий журнал «Молодий вчений»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»