ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Гранти та конкурси

13 ВЕРЕСНЯ – ПОЧАТОК КОНКУРСУ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНИХ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ НАЙКРАЩИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ ДЛЯ УВІЧНЕННЯ ПОДІЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА ВШАНУВАННЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ – ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Розпочався конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. Відповідне рішення затверджено наказом МОН.
Щороку до Дня Гідності та Свободи призначається 25 стипендій строком на один рік у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року. Виплата стипендій розпочинається з 1 січня наступного року після року, в якому проводиться Конкурс на її здобуття.
Стипендії визначено за номінаціями:
• імені Дмитра Максимова;
• імені Назарія Войтовича;
• імені Романа Гурика;
• імені Устима Голоднюка;
• імені Юрія Поправки.
Вік претендентів, яких висувають на здобуття стипендії, станом на 1 січня року, в якому розпочинається виплата стипендій, не може перевищувати 35 років включно для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років включно для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук.
Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів з наукового напряму, в якому працює (за яким навчається) претендент (не менше трьох із перерахованих форм: монографії, наукові статті, зокрема опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних «Web of Science», «Scopus» (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукові доповіді, охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності, науково-методичні документи, звіти).
Особливе значення під час визначення переможців Конкурсу має активна громадянська позиція щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму.
Приймання документів триватиме до 13 жовтня 2022 року.
Документи на Конкурс потрібно надіслати в паперовому та електронному вигляді на адресу: Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка 16, місто Київ, 01601. Також претенденти на стипендію мають заповнити електронну форму за покликанням.
Докладніше про умови Конкурсу на сайті МОН. Довідкова інформація за телефоном: +38 (044) 287 82 57.

«HORIZON4UKRAINE»: ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ТА ІННОВАТОРІВ
Європейська комісія розширює можливості підтримки українських науковців та інноваторів.
Ініціатива підтримки українських науковців «Horizon4Ukraine» спрямована на залучення українських дослідників та фахівців до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Вибір можна зробити серед 424 пропозицій, кількість яких постійно збільшується.
Можливі пропозиції співпраці містяться на головній сторінці порталу Європейської комісії «Funding and Tenders Portal». Пошук здійснюється за ключовими словами або ж за назвою проєкту, країною, організацією або датою завантаження пропозиції. Наступним кроком має бути коротке мотиваційне звернення до координатора, в якому варто висловити зацікавленість у долученні до проєкту, а також зазначити, чим ви можете бути корисними під час його реалізації.
Більше інформації за посиланням.
Джерело.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО ЗА 2022 РІК
До 1 листопада 2022 року триває приймання заявок на участь у конкурсі на присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2022 рік.
Премію присуджуються щороку письменникам і поетам у двох номінаціях до дня народження Максима Рильського – 19 березня за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
Розмір премії за кожну номінацію становить 20 тис. гривень.
Заявки на участь у конкурсі подають до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2022 року на адресу: загальний відділ (кімн. 709), вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001. Пакет документів також потрібно надсилати на електрону пошту: mila@comin.gov.ua із поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського».
Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, учені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.
Інформацію про участь у Конкурсі розміщено на вебсайті Держкомтелерадіо в рубриці «Оголошення» за посиланням. Телефони для довідок: 279-59-47, 279-59-61.


ОГОЛОШЕНО КОНКУРСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ
Національна академія наук України оголошує конкурси, які будуть проводитись у 2022 році, а саме:
• на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за найкращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук;
• на здобуття премій імені видатних учених України;
• на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського Національної академії наук України.
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджують окремим авторам або колективу авторів за найкращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.
У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.
Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2022 року.
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.
Для відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.
Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2022 року.
У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:
1. дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
2. окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
3. колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.
Для відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В. І. Вернадського.
Щорічно до дня народження академіка В. І. Вернадського присуджують дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.
Граничний термін подання документів на конкурс – 12 листопада 2022 року. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського можуть брати участь:
1. дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
2. зарубіжні вчені;
3. окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.
Усі матеріали подаються на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України.
Телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63).

ОГОЛОШЕНО VII МІЖНАРОДНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ І МИСТЕЦЬКИХ РОБІТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА МАНЯКА ТА ЛІДІЇ КОВАЛЕНКО
Оголошено VII Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко. Роботи на спеціальну тему 2022 року «Я, моя родина, моя країна: пам’ять про Голодомор і погляд на сучасну війну росії проти України крізь призму особистого досвіду» прийматимуть до 20 листопада 2022 року.
На Конкурс можна надсилати лише оригінальні, виконані самостійно або колективно (не більше одного співавтора), раніше неопубліковані/неоприлюднені дослідницькі та мистецькі роботи, підготовлені громадянами України, Канади та інших держав.
Конкурсні роботи потрібно подати українською або англійською мовами.
Роботи з образотворчого мистецтва приймають на поштову адресу: 02068, місто Київ, а/с 74, із позначкою «VII Міжнародний міждисциплінарний конкурс».
На номінацію «Найкращі дослідницькі та мистецькі роботи учнів закладів загальної середньої освіти», із підномінаціями «Найкращі роботи учнів 5–8 класів», «Найкращі роботи учнів 9–11 класів»: konkurs.mk.2022.school@gmail.com.
На номінацію «Найкращі методичні розробки уроку/лекції та мистецькі роботи вчителів закладів загальної середньої освіти/викладачів закладів вищої освіти»: konkurs.mk.2022.teacher@gmail.com.
На номінацію «Найкращі наукові та мистецькі роботи студентів, аспірантів, науковців» (віком до 35 років): konkurs.mk.2022.scholar@gmail.com.
Для додаткових запитань щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: hrecukraine@gmail.com. Телефон: + 38 (099) 203 21 76
Результати конкурсу оголосять в останній тиждень листопада 2022 року. Вручення дипломів та грошової винагороди на подальше поглиблення й поширення результатів наукової і творчої діяльності в проблематиці Голодомору – не пізніше січня 2023 року.
Конкурс оголошено МОН спільно з Громадською організацією «Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору» (HREC in Ukraine), за підтримки та сприяння Інституту історії України НАН України, Науково-освітнього консорціуму з вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету.

ДО 35 ТИС. ДОЛАРІВ США ЗА НАБЛИЖЕННЯ ПЕРЕМОГИ: ПРОГРАМА ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Український фонд стартапів за підтримки Міністерства освіти і науки України запускає програму грантової підтримки проєктів подвійного призначення задля підвищення обороноздатності країни та поствоєнної відбудови.
Фонд надає грантову підтримку проєктам, які здійснюють діяльність у таких сферах: оборона, кібербезпека, освіта, інфраструктурна відбудова та охорона здоров’я. Для участі проєкт мусить мати практичне підтвердження можливості реалізації.
Безповоротна фінансова допомога задовольняє три потреби:
Ознайомитися з деталями та подати заявку можна за посиланням.
• закриває витрати на розвиток;
• надає доступ до найкращих менторів і експертів;
• підвищує обороноздатність країни та сприяє швидкій післявоєнній відбудові.
Грант надається у розмірі до 35 тис. доларів США, з яких 25 тис. спрямовуються на діяльність заявника, а до 10 тис. – на оплату послуг акредитованого акселератора.

ACLAB ШУКАЄ ПРОЄКТИ, ЩО СПРИЯТИМУТЬ ПОДОЛАННЮ НАСЛІДКІВ ВІЙНИ
Команда мережі академічних стартап-інкубаторів YEP створила координаційну платформу ACLab, що сприятиме поширенню проєктів гуманітарного та економічного напрямів, а також сфери будівництва та реконструкції.
Головний критерій відбору – значний вплив на відновлення країни.
Для реалізації проєкту YEP запускає «Антикризовий семестр» Підприємницького університету. У межах програми учасники візьмуть участь у серії зустрічей із міжнародними спікерами, а також матимуть можливість подати ініціативу до платформи ACLab і отримати експертну допомогу для її реалізації.
Відібрані проєкти отримають підтримку від YEP, Українського фонду стартапів, deep-tech акселератора VACUUM та інших партнерів.

БРАЗИЛІЯ ВІДКРИВАЄ ПРОГРАМУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ
Уряд штату Парана за підтримки фонду Араукарія та Головного управління науки, техніки та вищої освіти (SETI) Бразилії оголосив про прийом та інтеграцію українських науковців, які вимушені покинути країну через повномасштабне військове вторгнення росії.Уряд штату Парана за підтримки фонду Араукарія та Головного управління науки, техніки та вищої освіти (SETI) Бразилії оголосив про прийом та інтеграцію українських науковців, які вимушені покинути країну через повномасштабне військове вторгнення росії.
Основною метою програми є надання можливості науковцям з українських університетів продовжувати свої дослідження в університетах штату Парана впродовж терміну до двох років. Очікується, що до програми буде долучено до 50 науковців, що мають наукове звання доктора наук, і які працюють або працювали в університетах України над розробкою дослідницьких проєктів. Ці викладачі отримають можливість викладати та підвищувати кваліфікацію в університетах штату Парана.
Детальніше