ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Arid Soil Science

Communications and Communicative Technologies

Ecological Research of Arid Environment

Modern Studies in German History

Roxolania Historica

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації

Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах

Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики

Англістика та американістика

Від бароко до постмодернізму

Геологія та рудоносність України

Грунтознавство

Дослідження з лексикології і граматики української мови

Екологія та ноосферологія

Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах

Лінгвістика. Лінгвокультурологія

Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України

Література в контексті культури

Масова комунікація у глобальному та національному вимірах

Методика викладання іноземних мов на немовних факультетах

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

Науково-теоретичний альманах "Грані"

Освіта і наука в Україні

Питання аграрної історії України та Росії

Питання німецької історії

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель

Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Проблеми політичної історії України

Проблеми та перспективи освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції

Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки

Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права

Таїни художнього тексту

Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві

Український смисл

Філологічні науки

Філософія і політологія в контексті сучасної культури