ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права

МАТЕРІАЛИ VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
4-5 грудня 2015 року
м. Дніпропетровськ

Завантажити