ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Науково-теоретичний альманах "Грані"

Наше видання регулярно виходить з 1998 р. Засновниками Альманаху є Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та ГО "Центр соціально-політичних досліджень".

Науково-теоретичного альманаху «Грані» є фаховим виданням з історії, філософії, політології, соціології (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015). У виданні публікуються результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів українською, англійською та російською мовами.

МАЄМО НАГОДУ ПОВІДОМИТИ, ЩО НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АЛЬМАНАХ «ГРАНІ» У СЕРПНІ 2016 РОКУ ПРОЙШОВ РЕЄСТРАЦІЮ В INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (ICI) І ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ ICI JOURNALS MASTER LIST.

Більш детальнішу інформацію можете знайти на сторінках сайту Альманаху «Грані» http://grani.org.ua/