ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель

1. Міжвузівський Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 16616-5088 ПР від 30.04.2010 р.
2. Засновником фахового видання є Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, що має IV рівень акредитації.
3. Тематична спрямованість наукового фахового видання – практичні та теоретичні досягнення степового лісознавства та рекультознавства.
4. У складі редколегії наукового фахового видання 15 докторів наук за спеціальністю «Екологія», серед яких 7 є штатними працівниками Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. До складу редколегії включені 2 іноземні фахівці з екології. Головний редактор є штатним працівником Засновника наукового видання Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».
5. Друкується наукове фахове видання один раз на рік за рішенням Вченої Ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань.
6. Тираж фахового видання 100 примірників.
7. Примірники видання наявні у фондах бібліотек України, зазначених у списку «Перелік наукових фахових видань України»
8. Електронна копія наукового фахового видання розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України»
9. На веб-сторінці видання наявні статті англійською мовою.
10. Дотримані вимоги до редакційного оформлення фахового видання згідно з державним стандартом України.
11. Редколегією здійснюється внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Web-сайт журналу: www.steppeforestry.dp.ua/index.php/vsllr

Правила оформлення статті : www.steppeforestry.dp.ua/index.php/vsllr/information/authors

  2018 вип. 47, т. 2
Завантажити

  2018 вип. 47, т. 1
Завантажити

 2017 вип. 46
Завантажити

 2016 вип. 45, т. 1
Завантажити

 2015 вип. 44
Завантажити

 2014 вип. 43
Завантажити

 2013 вип. 42
Завантажити

 2012 вип. 41
Завантажити

 2011 вип. 40
Завантажити

 2010 вип. 39
Завантажити

 2009 вип. 38
Завантажити

 2008 вип. 12
Завантажити

 2007 вип.11

Завантажити