ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Roxolania Historica

Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2019. 294 с. DOI: 10.15421/301902.
Завантажити

Світленко Сергій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Т. Г. Шевченко в рефлексіях кирило-мефодіївців. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 11–31. DOI: 10.15421/30190201.
Завантажити

Буланий Микола (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Життя та діяльность М. Позена в джерелах особового походження. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 32–47.
Завантажити

Лучка Людмила (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Громадська та культурна діяльність родини Мордовських на Катеринославщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 48–58. DOI: 10.15421/30190203.
Завантажити

Савчук Варфоломій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Микола Якович Дахнов (1862–1930): знакова постать степового лісівництва. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 59–76. DOI: 10.15421/30190204.
Завантажити

Святець Юрій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Просопографічна база даних "Жертви Голодомору 1932–1933 р. на Дніпропетровщині": теоретико-методологічний та технологічний аспект. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 77–103. DOI: 10.15421/30190205.
Завантажити

Іваненко Валентин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Постать історика на тлі епохи (до інтелектуального портрета професора К. І. Познякова). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 104–112. DOI: 10.15421/30190206.
Завантажити

Репан Олег (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Конфліктна взаємодія запорозького населення та російських військовиків на Кодацькому та Старосамарському перевозах у 1730–1760 рр. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 114–130. DOI: 10.15421/30190207.
Завантажити

Перетокін Андрій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Національна політика царського уряду та національний склад буржуазії в Наддніпрянщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 131–152. DOI: 10.15421/30190208.
Завантажити

Посунько Ольга (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Новомосковськ у судових матеріалах останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 154–169. DOI: 10.15421/30190209.
Завантажити

Манько Анна (Криворізька педагогічна гімназія). Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у 1914–1918 рр. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 170–180. DOI: 10.15421/30190210.
Завантажити

Розумна Наталія (Криворізький державний педагогічний університет). Голодомор 1932–1933 років у свідченнях жителів Широківського району Дніпропетровської області. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 181–187.
Завантажити

Шляхтич Роман (Криворізький державний педагогічний університет). Голокост у сільській місцевості Дніпропетровської області (за матеріалами свідчень очевидців з архіву Yahad-In Unum). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 188–198. DOI: 10.15421/30190212.
Завантажити

Каковкіна Ольга (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Іноземні делегації у Дніпропетровську та області у 1945–1959 рр. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 199–222. DOI: 10.15421/30190214.
Завантажити

Манько Марина (Криворізька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад). Економіко-технократична еліта в умовах революційних трансформацій українського суспільства (березень 1917 – квітень 1918). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 224–236. DOI: 10.15421/30190215.
Завантажити

Архірейський Дмитро (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Продовольчі відносини України та РСФРР у 1918 – першій половині 1919 р. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 237–251. DOI: 10.15421/30190215.
Завантажити

Нікілєв Олександр (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Повсякдення Дніпропетровська в умовах повоєнної відбудови 1944–1947 рр. (за спогадами сучасників епохи). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 252–265. DOI: 10.15421/30190216.
Завантажити

Рева Ірина (Музей "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО" Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького). Підприємництво в особистому житті та родинній памʼяті дніпрян – бійців АТО. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 2(17). С. 266–284. DOI: 10.15421/30190217.
Завантажити

Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). 296 с. DOI: 10.15421/301801.
Завантажити

Діанова Н. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Єдиновірська церква Наддніпрянської України у структурі РПЦ (XIX – початок XX ст.). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 105–118. DOI: 10.15421/30180107.
Завантажити

Коник О. О. (Херсонський державний університет). Відображення соціокультурних пріоритетів нижньодніпровських судновласників у назвах каботажних вітрильників: перша чверть ХХ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 119–130. DOI: 10.15421/30180108.
Завантажити

Орищенко Р. М. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Селяни Наддніпрянщини стають радянськими людьми (1920-ті – початок 1930-х рр.): релігійний аспект. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 131–139. DOI: 10.15421/30180109.
Завантажити

Присяжнюк Ю. П. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Історія українського селянства Наддніпрянщини в дослідницьких перспективах постгуманістики. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 141–149. DOI: 10.15421/30180110.
Завантажити

Перетокін А. Г. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Культурно-освітня політика царизму в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 150–165. DOI: 10.15421/30180111.
Завантажити

Новак О. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Становлення професійного середовища пам’яткоохоронців на українських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 166–181. DOI: 10.15421/30180112.
Завантажити

Нікілєв О. Ф. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Вища і середня сільськогосподарська школа України за часів пізнього сталінізму: реалії існування та функціонування. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 182–193. DOI: 10.15421/30180113.
Завантажити

Товстоляк Н. М. (Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет"). В. В. Тарновський: нові матеріали до біографії. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 195–204. DOI: 10.15421/30180114.
Завантажити

Маріна З. П., Ромашко О. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Д. Ф. Красицький: археолого-етнографічне дослідження Надпоріжжя. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 205–213. DOI: 10.15421/30180115.
Завантажити

Кас’яненко Ю. О. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Викладацька діяльність М. М. Ковалевського в Парижі наприкінці XIX – на початку XX ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 214–227. DOI: 10.15421/30180116.
Завантажити

Якобчук Н. О. (Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, м. Київ). І. М. Каманін (1850–1921) – видатний представник наукової еліти Наддніпрянської України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 228–242. DOI: 10.15421/30180117.
Завантажити

Шапаренко Т. І. (Дніпропетровський художній музей). В. В. Кулічихін – дослідник творчості художника М. І. Сапожникова. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 243–252. DOI: 10.15421/30180118.
Завантажити

Якобчук С. О. (Державний архів Київської області). Федір Матушевський (1869–1919) у громадсько-культурному житті Наддніпрянської України. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 253–268. DOI: 10.15421/30180119.
Завантажити

Бут О. М. (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Велич особистості в гібридних умовах тоталітаризму: до 80-річчя пам’яті М. В. Радіна. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 269–283. DOI: 10.15421/30180120.
Завантажити

Тетеря С. А., Костюк Н. В. (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав») Традиційна культура Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) за матеріалами польових досліджень. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 94–104. DOI: 10.15421/30180106.
Завантажити

Платмір Я. Л. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Суспільні процеси початку ХХ ст. в осмисленні наддніпрянської інтелігенції. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 80–92. DOI: 10.15421/30180105.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Різноманіття правових традицій в судовій практиці Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 63–79. DOI: 10.15421/30180103.
Завантажити

Амеліна О. С. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова). Тематика козацького здобичництва на сторінках «Записок Одеського товариства історії та старожитностей». Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 56–62. DOI: 10.15421/30180102.
Завантажити

Репан О. А. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Воєнно-політична взаємодія українського населення Вольностей Війська Запорозького низового з іншими етносами в середині XVII–XVIII ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. С. 38–55. doi: 10.15421/30180102.
Завантажити

Світленко С. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Формування історичної україністики у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара періоду 1918 – початку 1930-х рр. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 11–36. DOI: 10.15421/30180101.
Завантажити