ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Грунтознавство Журнал «Ґрунтознавство» засновано в 2001 році.
Співзасновники – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та ТОВ «Агентство «ТЕЛЕПРЕСІНФОРМ»
ISSN 1684-9094
Журнал зареєстровано Міністерством освіти і науки України як профільне видання з біологічних наук (наказ МОН від 06.03.2015 р. № 261).
«Ґрунтознавство» є першим та єдиним ґрунтовим журналом в Україні.
Мета видання – висвітлення актуальних проблем ґрунтознавства, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах раціонального використання, збереження та відновлення ґрунтів України та інших країн світу.
Завдання:
1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки і актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів у галузі генетичного ґрунтознавства та його інших галузей.
2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців вищих навчальних закладів, академічних та науково-дослідних інститутів.
4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, нові навчальні посібники і монографії учених України та інших країн, умови підготовки кадрів вищої кваліфікації.
5. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.
6. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими колективами, залучення вчених до співпраці і кооперації для вирішення актуальних проблем ґрунтознавчої науки.

Головний редактор – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор А. П. Травлєєв

Відповідальний секретар – кандидат біологічних наук, доцент В. А. Горбань

e-mail: ecologgrunt@yahoo.com

Web-сайт журналу:  www.ussj.cv.ua/

Правила оформлення статті : www.ussj.cv.ua/for_authors.html

  2017 вип. 18, т. 3-4
Завантажити

  2017 вип. 18, т. 1-2.2
Завантажити

 2017 вип. 18, т. 1-2.1
Завантажити

 2016 вип. 17, т. 3-4
Завантажити

 2016 вип. 17, т. 1-2
Завантажити

 2015 вип. 16, т. 3-4
Завантажити

 2015 вип. 16 т. 1-2
Завантажити

 2014 вип. 15 т. 3-4
Завантажити

 2014 вип. 15 т. 1-2
Завантажити

 2013 вип. 14 т. 3-4
Завантажити

 2013 вип. 14 т. 1-2
Завантажити

 2012 вип. 13 т. 3-4
Завантажити

2012 вип. 13 т. 1-2 
Завантажити

 2011 вип. 12 т. 3-4

 2011 вип. 12 т. 1-2
Завантажити

 2010 вип. 11 т. 3-4
Завантажити

 2010 вип. 11 т. 1-2
Завантажити