ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Екологія та ноосферологія

 Журнал «Екологія та ноосферологія» засновано в 1995 році.
Співзасновники – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та ТОВ «Агентство «ТЕЛЕПРЕСІНФОРМ»
ISSN 1726-1112 / ISSN online 2310-4309.
Журнал зареєстровано Міністерством освіти і науки України як профільне видання з біологічних наук (наказ МОН від 06.03.2015 р. № 261).
«Екологія та ноосферологія» є першим екологічним журналом в Україні.
Мета видання – висвітлення актуальних проблем екології та ноосферології, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я і життя людини.
Завдання:
1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки і актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів у галузі екології, ботаніки, зоології, ґрунтознавства, мікробіології, хімії, географії, геології, математики, інших галузей сучасного природознавства та суспільствознавства.
2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців вищих навчальних закладів, академічних та науково-дослідних інститутів.
4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, нові навчальні посібники і монографії учених України та інших країн, умови підготовки кадрів вищої кваліфікації.
5. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.
6. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими колективами, залучення вчених до співпраці і кооперації для вирішення актуальних проблем екологічної науки і ноосферології.

Головний редактор – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор А. П. Травлєєв

Відповідальний секретар – кандидат біологічних наук, доцент В. А. Горбань

e-mail: ecologgrunt@yahoo.com

Web-сайт журналу: www.uenj.cv.ua/

Правила оформлення статті : www.uenj.cv.ua/for_authors.html


 2018 вип. 29, т. 2-2
Завантажити

 2018 вип. 29, т. 2-1
Завантажити

 2018 вип. 29, т. 1-2
Завантажити

 2018 вип. 29, т. 1-1
Завантажити

 2017 вип. 28, т. 3-4.2
Завантажити

 2017 вип. 28, т. 3-4.1
Завантажити

 2017 вип. 28, т. 1-2.2
Завантажити

  2017 вип. 28, т. 1-2.1
Завантажити

 2016 вип. 27, т. 3-4
Завантажити

 2016 вип. 27, т. 1-2
Завантажити

2015 вип. 26, т. 3-4
Завантажити

 2015 вип. 26 т. 1-2
Завантажити

 2014 вип. 25 т. 3-4
Завантажити

 2014 вип. 25 т. 1-2
Завантажити

 2013 вип. 24 т. 3-4
Завантажити

 2013 вип. 24 т. 1-2
Завантажити

 2012 вип. 23 т. 3-4
Завантажити

 2012 вип. 23 т. 1-2

 2011 вип. 22 т. 3-4
Завантажити

 2011 вип. 22 т. 1-2
Завантажити

  2010 вип. 21 т. 3-4
Завантажити

 2010 вип. 21 т. 1-2
Завантажити