ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Геологія та рудоносність України


Науковий журнал «Геологія та рудоносність України» продовжує видавничу діяльність НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. В основу видання покладено наукові та етичні традиції збірників «Геологія і рудоносність півдня України», які виходили з 1968 по 1986 рр.

Збірник наукових праць «Геологія та рудоносність України» друкує оригінальні наукові статті, які містять нові дані практичних і теоретичних наукових досліджень у галузях геології та палеонтології, не знаходяться водночас на розгляді в інших виданнях та не були опубліковані раніше.

Основні наукові напрямки: стратиграфія, палеогеографія, палеонтологія, літологія, геологія корисних копалин, інженерна геологія, мінералогія, петрографія, історія геології.

Прийняті статті будуть надруковані, а також розміщені на сайті http://gocu.com.ua з власним номером DOI (Digital Object Identifier).

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність: 1 раз на рік

Головний редактор: Мокрицька Тетяна Петрівна

Відповідальний секретар: Стефанський Вадим Леонідович

Свідоцтво про внесення до державного реєстру: 21738-11638Р від 24.11.2015 р.

Видавець: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Key title: Heolohiya ta rudonosnistʹ

Abbreviated key title: Геол. та руд. Укр.

Parallel title: Geology and Ore Content of UkraineАдреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net

Ознайомитись із матеріалами збірника можна на офіційному сайті