ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Діяльність ради молодих вчених

Мета РМВ ДНУ: підвищення рівня наукової активності молодих вчених ДНУ.

Голова ради молодих вчених ДНУ – Єрмоленко Сергій Вадимович, канд. біол. наук.

Телефон: +38 (066) 3007157, +38 (098) 1281896
Emal: yermolenko_sv@i.ua

Актив ради молодих вчених ДНУ
(2023 р.)

Пальчиков Віталій Олександрович – НДІ хімії та геології, д-р хім. наук, професор, директор
Єрмоленко Сергій Вадимович – (голова) НДІ біології, канд. біол. наук, старший науковий співробітник
Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – ЮФ, доктор юр. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та кримінального права
Гаркавенко Юлія Станіславівна – ФСЗМК, викладачка кафедри масової та міжнародної комунікації
Воронкова Ольга Сергіївна – ФМТДР, д-р біол. наук, професорка кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії
Лавренко Валерія Сергіївна – ІФ, канд. іст. наук, доцентка кафедра всесвітньої історії
Суїма Ірина Павлівна – ФУІФМ, канд. філол. наук, доцентка кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців
Баштанник Оксана Віталіївна – ФСНМВ, канд. політ. наук, доцентка кафедри політології
Пипка Олександр Олександрович – ММФ, завідувач кафедри геометрії і алгебри, д-р фіз.-мат. Наук
Вовченко Ганна Олександрівна – ФПСО, аспірантка, асистент кафедри педагогіки та спеціальної освіти
Молодець Богдан Володимирович – ФПМ, аспірант спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Діль Катерина Володимирівна – ХФ, аспірантка спец. 102 «Хімія» секретар РМВ
Зінченко Ольга Анатоліївна – ФЕ, доцентка кафедри, д-р екон. наук
Латишова Анжела Віталіївна – ФФЕКС, аспірантка, спец. «Фізика та астрономія»
Молнар Тарас Степанович – ФТФ, аспірант
Нестеренко Олег Станіславович – БEФ, аспірант

Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2016 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2015 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2014 році
Звіт про виконану роботу ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2013 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2012 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2011 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2010 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2009 році
Діяльність ради молодих вчених ДНУ ім.О.Гончара в 2008 році

Переможці державних грантів для молодих вчених
(2010-2015 рр.)

Гнатушенко Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри телекомунікацій факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем
Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, 2011 рік
Тема роботи: «Моделі процесів формоутворення та методи підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних зображень»

Пальчиков Віталій Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії
Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, 2013 рік
Тема роботи: «Нові гетероциклічні сполуки, анельовані або заміщені поліциклічними каркасними фрагментами. Синтез та in vivo активність»

Державні премії, стипендії, нагороди України та інших держав
(2010-2015 рр.)

Гнатушенко Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри телекомунікацій факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем
Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, 2010 р.

Скороходов Дмитро Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу і теорії функцій
Грамота Президії Національної академії наук України за серію наукових робіт «Оптимальне відновлення функцій багатьох змінних та квадратурні формули», 2010 р.

Турицька (Чаус) Тетяна Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин
Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, 2010 р.
Золота медаль «За заслуги в образовании» Міжнародної кадрової академії, 2011 р.
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
за цикл наукових праць «Особливості центральної нейротрансмісії за умов довготривалого стресу» (сумісно з Сидоренко Г.Г., ДНУЗТ), 2014 р.

Афанасьєв Олег Євгенович, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної та економічної географії
Державна премія України в галузі освіти у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за цикл робіт «Комплект позашкільних освітньо-виховних програм з напряму „Євроосвіта“», 2011 р.

Пипка Олександр Олександрович, асистент кафедри геометрії та алгебри
Грамота Президії Національної академії наук України за серію наукових робіт «Вплив узагальнено нормальних підгруп на будову деяких класів груп», 2013 р.

Пальчиков Віталій Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії
Премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук», 2015 р.

Шумельчик Ксенія Ігорівна, асистент кафедри математичного моделювання
Міжнародна премія імені Аніти Борг від компанії Google, 2015 р.

Стипендіати Кабінету Міністрів України
(2010-2015 рр.)

Афанасьєв Олег Євгенович, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної та економічної географії (2010-2011 рр.)
Лисенко Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоелектронної автоматики (2010-2011 рр.)
Андріанов Артем Юрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів (2010-2011 рр.)
Бондаренко Ярослав Сергійович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії (2010-2011 рр.)
Прохода Олександр Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, інженер І категорії кафедри металофізики (2012-2013 рр.)
Скороходов Дмитро Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу і теорії функцій (2012-2013 рр.)
Троценко Олександра Владиславівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної та економічної географії (2014-2015 рр.)
Пипка Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри геометрії та алгебри (2014-2016 рр.)
Пальчиков Віталій Олександрович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії (2014-2016 рр.)
Гладченко Анатолій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів (2014-2016 рр.)
Литвин Марина Валентинівна, канд. економ. наук, завідувач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів (2016-2017 р)
Горбань Вадим Анатолійович, канд. біол. наук, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології факультету біології, екології та медицини (2016-2017 р)

Переможці конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області»
Переможці конкурсу грантів обласної ради «Молоді вчені – Дніпропетровщині»

Молоді вчені, які пройшли стажування за кордоном (2010-2013 рр.):
Герман Юлія Олександрівна, Німеччина, м. Берлін, Університет ім. Гумбольдта (2010 р.)
Шинкаренко Олексій Анатолійович, Бельгія, м. Антвернен, Інститут Де Наєр, (2010 р.)
Астахов Дмитро Сергійович, Бельгія, м. Антвернен, Інститут Де Наєр, (2010 р.)
Сербіченко Дар’я Миколаївна, Португалія, м. Фару, Університет Альгарве, (2010 р.)
Приз Олена Василівна, Франція, м. Мен, Університет м. Мен, (2010 р.)
Карнаух Євген Володимирович, Швеція, м. Умсо, Університет м. Умсо, (2011 р.)
Гуртова Ольга Володимирівна, Швеція, м. Лунд, Університет м. Лунд, (2011, 2012 рр.)
Сухенко Іна Миколаївна, Фінляндія, м. Турку, Університет м. Турку, (2011 р.)
Веселка Владислава Вадимівна, Португалія, м. Фару, Університет Альгарве, (2011 р.)
Сергеєва Тетяна Юріївна, США, м. Джексон, Джексонський державний університет, (2012 р.)
Скорик Олена Денисівна, Німеччина, м. Гейдельберг, Гейдельбергський університет, (2012 р.)
Кириченко Світлана Василівна, Німеччина, м. Гейдельберг, Гейдельбергський університет, (2012 р.)
Козінов Сергій Віталійович, Німеччина, м. Фрайберг, Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія», (2012 р.)
Пальчиков Віталій Олександрович, Великобританія, м. Оксфорд, Оксфордський університет, (2012 р.)
Нестеров Олексій Олександрович, Німеччина, м. Дармштадт, Дармштадтський технічний університет, (2013 р.)
Алексеенко Сергій Вікторович, Німеччина, м. Брауншвейг, Університет Брауншвейга, (2013 р.)
Турчин Євген Валерійович, Швейцарія, м. Лозанна, Лозанський університет, (2013 р.)
Маренков Олег Миколайович, Росія, м. Махачкала, Дагестанський державний університет, (2013 р.)
Демченко Сергій Володимирович, Греція, м. Солоніки, Університет Аристотеля, (2013 р.)
Дреус Андрій Юлійович, Швеція, м. Стокгольм, Королівський технологічний інститут, (2013 р.)

Щорічні конференції молодих вчених, які проводилися у 2010-2015 рр.:
– Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос» (фізико-технічний факультет);
– Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Історія світової цивілізації від давнини до сучасності» (історичний факультет);
– Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» (геолого-географічний факультет, кафедра фізичної та економічної географії);
– Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії (хімічний факультет, кафедра органічної хімії);
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нове бачення» (факультет систем і засобів масової комунікації);
– Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України» (факультет міжнародної економіки).

Інформація про професійні здобутки і особисті досягнення молодих вчених (активу РМВ)
(2000-2015 рр.)