ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Найкращі досягнення студентів та молодих науковців університету

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
(наказ МОНУ від 05.10.2020 р. №1220)

                   
  №  з/п 
 Факультет 
Прізвище, ім’я по батькові 
Науковий керівник 
Призове місце 
 Спеціальність
1.  ФЕ Петряєв Борис Дзяд О.В., доцент Диплом
ІІ ступеня
Актуальні питання співробітництва з ЄС
2. ФЕ Козік Валерія Гринько  Т.В., професор Диплом
ІІ ступеня
Економіка підприємства
3.  ФЕ Курінний Валерій Кухарєва О.О., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Фінанси і кредит
4.  ФЕ Біла Ганна Гвініашвілі Т.З., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Економіка підприємства
5.  ФЕ Гордієнко Оксана Пащенко   О.В., доцент Диплом
ІІ ступеня
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
6. ФЕ Куроп’ятник Вячеслав Аксьонова Л.О., доцент Диплом
ІІ ступеня
Банківська справа
7.  ФЕ Бортульов Євген Яковенко О.Г., професор Диплом
ІІІ ступеня
Економічна кібернетика
8.  ФЕ Крижановська Ольга Романова О.В., старший викладач Диплом
ІІІ ступеня
Облік і оподаткування
9.  ФЕ Андросова Ірина Олійник Т.І., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Підприємництво
10.  БЕФ Галінська Анастасія Хоменко О.М., доцент Диплом
ІІ ступеня
Біологія
11.  БЕФ Тетюха Оксана Горбань В.А., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Екологія
12.  БЕФ Гончарко Максим Лаврентьєва К.В., доцент Диплом
ІІ ступеня
Біотехнологія та біоінженерія
13.  ФСНМВ Раку Дарія Комих Н.Г., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Соціологія
14.  ХФ Козирев Євген Гапонов О.О., с.н.с. Диплом
І ступеня
Хімія
15.  ХФ Скок Аріна Вишнікін А.Б., професор Диплом
І ступеня
Хімія
16.  ХФ Поливанов Єгор Кондратюк Н.В., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Харчові технології
17.  ММФ Терьохін Богдан Гарт Е.Л., професор Диплом
І ступеня
Механічна інженерія
18.  ММФ Гаврилюк Уляна Біляєва В.В., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Будівництво та цивільна інженерія. Архітектура та будівництво.
19.  ФПМ Лобанцева Наталія Гарт Л.Л., професор Диплом
ІІ ступеня
Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)
20. ФПМ Кузнецова Аліса Шевельова А.Є., професор Диплом
ІІІ ступеня
Електротехніка та електромеханіка
21.  ІФ Филь Євген Лавренко В.С., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Історія та археологія
22.  ІФ Черненко Тетяна Гаврюшин О.В., старший викладач Диплом
ІІІ ступеня
Географія
23.  ФТФ Піцик Діана Карпович І.І., доцент Диплом
І ступеня
Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)
24.  ФТФ Довгаль Юрій Калініна Н. Є., професор Диплом
ІІ ступеня
Матеріалознавство
25.  ФУІФМ Похил Дар’я Рибалка Я.І., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Українська мова, література (з методикою їх викладання)
26.  ФУІФМ Мухіна Анастасія Пічугіна Т.Є., доцент Диплом
І ступеня
Романські мови, методика викладання романо-германських мов,романо-германські літератури
27.  ФУІФМ Халимоненко Дарія Гоголіна Ю.О., асистент Диплом
ІІІ ступеня
Східні мови
28.  ФУІФМ Чорна Діана Янковська Л.Є., доцент Диплом
ІІІ ступеня
Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика
29.  ФУІФМ Качан Ганна Вотінцева М.Л., доцент Диплом
ІІ ступеня
Переклад
30.  ФП Дашевська (Петренко) Юлія Салюк М.А., доцент Диплом
ІІ ступеня
Загальна та соціальна психологія
 31.  ЮФ Боровик Катерина Юзікова Н.С., професор Диплом
ІІІ ступеня
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Переможці Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

№ з/п  
 Факультет
Прізвище, ім’я по батькові 
 Науковий керівник 
 Призове місце  
   Спеціальність 
32.  ФЕ Коновалова Анастасія Гринько Т.В., професор Диплом
І ступеня
за освітнім ступенем бакалавр
    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
33. ФЕ Шебанов Олексій Решетілова Т.Б., професор Диплом
ІІ ступеня
за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр
Маркетинг


Переможці X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка (наказ МОНУ від 13.05.2020 р.№ 622)

 № з/п 
   Факультет     
         Прізвище, ім’я по батькові         
     Призове місце         


  34. 


     ФУІФМ


    Коденчук Карина Миколаївна


      Диплом ІІ ступеня