ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Електронна виставка науково-технічних досягнень ДНУ

1.  Створення та удосконалення комплексу інноваційних технологічних методів і матеріалів для виробів ракетно-космічної, авіаційної та оборонної техніки.
2.  Оптимізація та дослідження поведінки неоднорідних структур з урахуванням появи мікродефектів, тріщиноутворень та отворів.
3.  Біологічно активні речовини малопоширених плодових рослин як ефективні засоби підвищення якості продукції та цінності сировини для функціонального харчування.
4.  Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем. Експериментальне та теоретичне дослідження.
5.  Розробка біохімічної скринінгової тест-системи визначення стану гематоенцефалічного бар’єру.
6.  Розробка математичних моделей та алгоритмів розв’язання прикладних задач класифікації, кластеризації на основі теорії оптимального розбиття множин.
7.  Теоретичне та експериментальне обґрунтування автофажних систем відведення космічних об’єктів з низьких навколоземних орбіт.
8.  Активні діелектрики на основі складних оксидів для функціональної електроніки.
9.  Дослідження алгебраїчних структур з природними обмеженнями та деякі питання квантової механіки.
10. Розробка екологічно-чистих методів регулювання чисельності найпоширеніших шкідників пшениці з використанням паразитичних організмів.
11. Біоіндикація як основа оптимізації та охорони долинно-терасових ландшафтів степової зони України за умов антропогенно-кліматичних змін.
12. Оцінка фізіолого-біохімічного та цитологічного статусу аборигенних і чужорідних гідробіонтів за умов антропогенної трансформації водних екосистем.
13. Розрахункові моделі п’єзоелектричних та п’єзоелектромагнітних композитів з тріщинами на межі поділу матеріалів.
14. Концепція управління трансформаціями сучасного біорізноманіття тварин степової зони України в умовах змін клімату.
15. Захист сонячних батарей від короткого замикання з використанням запобіжників, що самовідновлюються.
16. Нові методи аналізу та пробовідбору забруднювачів довкілля.
17. Концепція трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України.
18. Розробка нового покоління високоефективних методів розрахунку гідродинамічних і тепломасообмінних процесів у ємностях ракетно-космічної техніки.
19. Екологічні основи зоопертинентного впливу тварин на процеси оптимізації природних і порушених екосистем в умовах сучасного природокористування.
20. Закономірності функціонування комбінованих засобів очищення орбіт із врахуванням динаміки навколоземного середовища.
21. Створення наукових основ та інноваційних методів виготовлення виробів ракетно-космічної, авіаційної техніки й ефективних систем управління їх виробництвом.
22. Прогнозування геодинамічних небезпек Придніпровського регіону як складова управління урбанізованих територій в умовах зростання загроз.
23. Нові біологічно активні та енергоємні гетерополіциклічні сполуки. Синтез, модифікація, теоретичне моделювання властивостей та процесів трансформації.
24. Фізіологічні основи ефективної інтродукції нетрадиційних плодових та ягідних культур в умовах степового Придніпров’я.
25. Теоретичні підвалини оцінки уразливості при зовнішніх збуреннях тонкостінних систем на базі нелінійних моделей деформування та нейронних мереж.