ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукові школи ДНУ


Науковий потенціал ДНУ зосереджений у 35 наукових школах, що дозволяє здійснювати наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України:

1. Механіка деформівного твердого тіла

2. Аерогідромеханіки та тепломасообміну

3. Проблеми механіки руйнування та нелінійного деформування матеріалів

4. Дослідження екстремальних задач теорії наближень;

5. Створення матеріалів електронної техніки та методи їх діагностики

6. Формування і властивості сплавів з метастабільними структурами

7. Фізика активних діелектриків і елементи на їх основі

8. Перспективні матеріали та технології в ракетобудуванні

9. Математичні моделі та методи оптимізації складних систем

10. Інформаційно-вимірювальна технологія контролю, діагностики та захисту інформації.

11. Методи та інформаційні технологій обробки багатовимірних цифрових сигналів

12. Інформаційні технології обробки статистичних даних

13. Екобалістика низьких навколоземних орбіт

14. Природні та синтетичні біологічно активні гетероцикли

15. Електроосадження і захист металів від корозії

16. Дослідження фундаментальних процесів методами квантової теорії поля і статистики

17. Клінічна лабораторна діагностика

18. Прикладна геологія та гідрогеологія техногенно порушених територій

19. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів

20. Нейрофізіологія

21. Структурно-функціональна зоологія

22. Молекулярна біологія та фізіологія рослин

23. Степове лісознавство та лісова рекультивація земель

24. Нейрохімія

25. Наукова школа історичної україністики

26. Епістемологія в філософії і соціально-політичних науках

27. Активні процеси в сучасних слов’янських мовах

28. Література в контексті культури Сходу та Заходу

29. Міжмовна та міжкультурна комунікація

30. Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій

31. Домінанти економічної безпеки інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва

32. Сучасні парадигми розвитку світової економіки

33. Поліваріаційна модель правового захисту

34. Концепт верховенства права в сучасній адміністративістиці

35. Психологія: Ознаки емоційності у структурі особистості