ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукові школи ДНУ


Наказ про наукові школи

Науковий потенціал ДНУ зосереджений у 21 науковій школі, що дозволяє здійснювати наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України:

1. Аерогідромеханіка та тепломасообмін;

2. Проблеми механіки руйнування та нелінійного деформування матеріалів;

3. Математичні моделі та методи оптимізації складних систем;

4. Психологія: ознаки емоційності у структурі особистості;

5. Електроосадження і захист металів від корозії;

6. Природні та синтетичні біологічно активні гетероцикли;

7. Фундаментальні та прикладні проблеми розробки та використання ракетно-космічної техніки;

8. Фізичне матеріалознавство;

9. Фізика активних діелектриків і елементи на їх основі;

10. Геологія техногенно порушених територій;

11. Дослідження екстремальних задач теорії наближень;

12. Філологічні науки. Літературний процес: історія та сучасність; функціонування мовних одиниць;

13. Нейрофізіологія;

14. Біохімія, нейрохімія;

15. Степове лісознавство та лісова рекультивація земель;

16. Молекулярна біологія та фізіологія рослин;

17. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів;

18. Гідробіологія;

19. Структурно-функціональна зоологія;

20. Антропологічні і методологічні аспекти історико-філософських учень в контексті національної філософії;

21. Історична україністика XVI–XX ст.