ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукові школи ДНУ


Наказ про наукові школи

Науковий потенціал ДНУ зосереджений у 22 наукових школах, що дозволяє здійснювати наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України:

1. Аерогідромеханіка та тепломасообмін;

2. Проблеми механіки руйнування та нелінійного деформування матеріалів;

3. Математичні моделі та методи оптимізації складних систем;

4. Дослідження будови важливих алгебричних структур

5. Психологія: ознаки емоційності у структурі особистості;

6. Електроосадження і захист металів від корозії;

7. Природні та синтетичні біологічно активні гетероцикли;

8. Фундаментальні та прикладні проблеми розробки та використання ракетно-космічної техніки;

9. Фізичне матеріалознавство;

10. Фізика активних діелектриків і елементи на їх основі;

11. Геологія техногенно порушених територій;

12. Дослідження екстремальних задач теорії наближень;

13. Філологічні науки. Літературний процес: історія та сучасність; функціонування мовних одиниць;

14. Нейрофізіологія;

15. Біохімія, нейрохімія;

16. Степове лісознавство та лісова рекультивація земель;

17. Молекулярна біологія та фізіологія рослин;

18. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів;

19. Гідробіологія;

20. Структурно-функціональна зоологія;

21. Антропологічні і методологічні аспекти історико-філософських учень в контексті національної філософії;

22. Історична україністика XVI–XX ст.