ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.19, спеціальності 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій спеціальність»

 К 08.051.19

спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

Голова спеціалізованої вченої ради: Демченко Володимир Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, декан факультету систем та засобів масової комунікації
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Мироненко Владлена Вячеславівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Поштова адреса
вул. Наукова, 13, корпус 9, ауд. 505, Дніпро, 49050 

тел. (056) 373-12-33
e-mail: fszmk2005@ukr.netРішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28.08.2015 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Іваницької Божени Василівни на тему: "Преса господарських товариств Східної Галичини: становлення, тематичні аспекти, суспільно-політична роль (1918 – 1939 рр.)", спеціальність 27. 00. 01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Крупського І. В., доктора історичних наук, професора, професора кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) та Почапську О. І., кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Камянець-Подільськ) Захист відбудеться 3.12.2015 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28.08.2015 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Козир Юлії Анатоліївни на тему: «Соціокультурні смисли концептуальної моделі Україна-Росія в масмедійному контенті», спеціальність 27. 00. 01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Шевченко В. Е., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри електронних видань і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) та Синоруб Г. П., кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль) Захист відбудеться 3.12.2015 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28.08.2015 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Сулім Анни Анатоліївни на тему: «Медіакритика в Україні: функції, тематика, проблематика», спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Офіційними опонентами призначено Супрун Л. В., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики, Національний університет «Острозька академія» (м. Острог) та Бондаренко Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, Харківський університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків) Захист відбудеться 4.12.2015 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28.08.2015 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Шутяк Лілії Мар’янівни на тему: «Новий журналізм» у медійному дискурсі України: ґенеза та жанрово-стилістичні ознаки, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Офіційними опонентами призначено Поплавська Н. М., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка та Шебеліст С. В., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Захист відбудеться 4.12.2015 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 25.09.2015 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Рудик Мирослави Степанівни на тему: НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА ЗДОРОВЕГИ: ІСТОРІОГРАФІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Офіційними опонентами призначено ПОПЛАВСЬКА Наталія Миколаївна, д.філол. н., професор, завідувач кафедри журналістики, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка; ПОЧАПСЬКА Оксана Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка Захист відбудеться 28.01.2016 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.02.2016 (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Гурчіані Хатуни Джимшерівни на тему: Особливості висвітлення соціальної проблематики українським ТБ у контексті глобальних світових тенденцій, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Офіційними опонентами призначено Крупського Івана Васильовича, доктора історичних наук, професора, професора кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені І. Франка; Почапську Оксану Іванівну, кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента, доцента кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка Захист відбудеться 12.05.2016 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.05.2016 (протокол № 15) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Гусєва Андрія Вікторовича на тему: ІСТОРІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Офіційними опонентами призначено Пенчук І. Л., д. соц. ком., професора, завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики та масової комунікації, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Паславського І. І., к. політ. н., доцента, доцента кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка Захист відбудеться 27.10.2016 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.01.2017 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Петрушки Аліни Іванівни на тему: ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ НОСІЇВ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО КОНТЕНТУ ЯК ВТІЛЕННЯ ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, спеціальність 27. 00. 01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Яблоновська Наталя Всеволодівна, д.філол.н., професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології; Лешко Уляна Орестівна, к.соц.ком., Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, старший викладач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Захист відбудеться 4.04.2017 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.01.2017 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Вербицької Христини Іванівни на тему: ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ДРУКОВАНИХ МАС-МЕДІА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, спеціальність 27. 00. 01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Городенко Леся Михайлівна, д.соц.ком., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри соціальних комунікацій; Островська Наталія Василівна, к.соц.ком, Запорізький національний технічний університет, старший викладач кафедри журналістики Захист відбудеться 4.04.2017 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.01.2017 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Подарящої Оксани Іванівни на тему: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, спеціальність 27. 00. 01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Василенко Микита Кімович, д.філол.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри періодичної преси; Дудченко Людмила Миколаївна, к. соц. ком., Сумський державний університет, старший викладач кафедри журналістики та філології Захист відбудеться 5.04.2017 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 09.04.2018 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Осюхіної Марини Олександрівни на тему: «Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучасних інформаційно-комунікаційних обмінів (національна концепція у контексті світового досвіду)», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Поплавську Наталію Миколаївну, д. філол. н., професора, завідувача кафедри журналістики (Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка); Габор Наталію Богданівну, к. філол. н., доцента, доцента кафедри нових медіа (Львівський національний університет імені Івана Франка) Захист відбудеться 26.09.2018 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21.05.2018 (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Мельникової Олени Сергіївни на тему: ОСОБЛИВОСТІ ДИСИДЕНТСЬКИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 1960-х – ПОЧАТКУ 1990-х рр., спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій . Офіційними опонентами призначено Сидоренко Наталію Миколаївну, д. філол. н., професора, зав. кафедри історії журналістики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Дудченко Людмилу Миколаївну, к. соц. ком., старшого викладача кафедри журналістики та філології (Сумський державний університет). Захист відбудеться 26.09.2018 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 02.05.2018 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Белли Марини Віталіївни на тему: "Соціально-комунікаційні особливості гіпертексту", спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Пономаренко Людмилу Григорівну, д. соц. ком., професора, зав. кафедри видавничої справи, редагування та української філології (Класичний приватний університет, Інститут журналістики і масової комунікації); Квасницю Ольгу Юріївну, к. соц. ком., доцента кафедри зарубіжної преси та інформації (Львівський національний університет імені Івана Франка) Захист відбудеться 31.10.2018 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 02.05.2018 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Семен Наталії Федорівни на тему: "Російські інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни проти України (на прикладі сайтів "Правда.ру" та "Российский диалог")", спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Колісника Юрія Вікторовича, д. соц. ком., доцента, доцента кафедри журналістики, реклами і PR-технологій (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Синоруб Галину Петрівну, к. соц. ком., доцента, доцента кафедри журналістики (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) Захист відбудеться 16.01.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 23.08.2018 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Безчотнікової Аліни Олегівни на тему: Відеоігри в системі соціальних комунікацій, спеціальність 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій . Офіційними опонентами призначено Олтаржевського Дмитра Олеговича, д. соц. ком., доцента, професора кафедри реклами і зв'язків з громадськістю (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Зубарєву Марію Анатоліївну, к. соц. ком., ст. наукового співробітника, доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет "Острозька академія") Захист відбудеться 16.01.2019 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ (Захист перенесено на 11 березня 2019 р.).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.02.2019 р. (протокол № 11) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Гаркавенко Юлії Станіславівни на тему: Мас-медійні джерела гетеростереотипізації України: комунікаційний аспект, спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Супрун Людмилу Вікторівну, д. соц. ком., професора, професора кафедри журналістики (Донецький національний університет імені Василя Стуса); Баранецьку Анну Дмитрівну, к. соц. ком., ст. викладача кафедри теорії комунікації, реклами та зв'язків із громадськістю (Запорізький національний університет) Захист відбудеться 29.05.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 23.09.2019 р. (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Тарнавської Ірини Олегівни на тему: «Інформаційно-аналітичне забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Мітчук Ольгу Андріївну, д. соц. ком., доцента, декана факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; Варех Нонну В’ячеславівну, к. соц. ком., доцента кафедри іноземної філології, перекладу і професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів. Захист відбудеться 11.12.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 05.11.2019 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Вербицького Петра Станіславовича на тему: «Соціально-комунікаційні особливості медійного контенту про поліцію», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Василенка Микиту Кімовича, д. філол. н., професора, професора кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Галаджун Зоряну Володимирівну, к. соц. ком., доцента кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету «Львівська політехніка». Захист відбудеться 11.03.2020 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.10.2020 р. (протокол № 23) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Толочко Наталії Валеріївни на тему: «Становлення і розвиток телебачення на Закарпатті в історичному, політичному, культурному контекстах», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Богуславського Олега Вікторовича, д. соц. ком., професора, директора Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету; Галаджун Зоряну Володимирівну, к. соц. ком., доцента, зав. кафедри журналістики та засобів масової комунікації Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» Захист відбудеться 27.01.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.10.2020 р. (протокол № 23) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Хміль-Чуприни Віти Віталіївни на тему: «Популяризація читання художньої літератури в українських засобах масової комунікації», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Супрун Людмилу Вікторівну, д. соц. ком., професора, професора кафедри міжнародних відносин та журналістики вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»; Баранецьку Анну Дмитрівну, к. соц. ком., доцента кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю Запорізького національного університету Захист відбудеться 27.01.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.02.2021 р. (протокол № 27) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Войтович Наталії Олегівни на тему: «Правові, етичні та соціально-психологічні аспекти політичної реклами як складової соціальних комунікацій», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Пономаренко Людмилу Григорівну, д. соц. ком., професора, професора кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Досенко Анжеліку Костянтинівну, к. соц. ком., доцента, доцента кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка. Захист відбудеться 04.05.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.02.2021 р. (протокол № 27) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Раренко Лариси Анатоліївни на тему: «Диджитал-складова в сучасній візуальній комунікації: 3D-графіка як засіб візуальної комунікації брендів», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Шевченко Вікторію Едуардівну, д. соц. ком., професора, зав. кафедри мультимедійних технологій і мeдіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Синоруб Галину Петрівну, к. соц. ком., доцента, доцента кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Захист відбудеться 04.05.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.02.2021 р. (протокол № 27) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Ривліної Валентини Миколаївни на тему: «Медіатизація мистецтва: комунікаційні аспекти», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Мітчук Ольгу Андріївну, д. соц. ком., доцента, декана факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; Дудченко Людмилу Миколаївну, к. соц. ком., ст. викладача кафедри журналістики та філології Сумського державного університету. Захист відбудеться 05.05.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 02.08.2021 (протокол № 32) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Микитів Галини Володимирівни на тему: «Феноменологічна концептуалізація архетипної символіки в масмедійному тексті», спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Офіційними опонентами призначено Пономаренко Людмила Григорівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дудченко Людмила Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету. Захист відбудеться 29.09.2021 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента