ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».

У зв'язку із карантинними обмеженнями засідання ради Д 08.051.12, призначене на 24 грудня 2020 року, відбудеться в онлайн форматі. 
Для участі в процедурі публічного захисту необхідно приєднатися до Zoom конференції за посиланням:  https://us04web.zoom.us/j/3550710760?pwd=WEdCL1FxK0syNmlyODBLeGhkcjVEQT08 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24. 12. 2021 р. (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра філол. наук Зуєнко Марини Олексіївни на тему: "Міфопоетичні парадигми в англійській бароковій літературі (системно-функціональний та поетикальний аспекти)", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Висоцьку Н. О., д-ра філол. наук, проф. (КНЛУ), Ліпіну В. І., д-ра філол.наук , проф. (ДНУ ім. ОЛеся Гончара), Пронкевича О. В., д-ра філол.наук, проф. (ЧНУ ім. Петра Могили) Захист відбудеться 25 березня 2021 р. о 12:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24. 12. 2021 р. (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Сластьон Сабріє Едемівни на тему: "Гендерний дискурс у британській поезії кінця XVI – першої половини XVIII століття", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Н. М., д-ра філол. наук, професора (ЗНУ); Безродних І. Г., канд. філол. наук (ДНУ імені Олеся Гончара ) Захист відбудеться 09 квітня 2021 р. о 13:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 27. 01. 2021 р. (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра філол. наук Тупахіної Олени Володимирівни на тему: "ВІКТОРІАНСЬКИЙ МЕТАНАРАТИВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПОРУБІЖЖЯ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ: ДЕСТРУКЦІЯ, ДЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Банровську О. Т., д-ра філол. наук, професора (ЛНУ ім. Івана Франка); Висоцьку Н.О., -д-ра філол. наук, професора (КНЛУ ); Гона О. М., д-ра філол. наук, доцента (КНУ ім. Тараса Шевченка) Захист відбудеться 26 квітня 2021 р. , 13:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 10.02.2021 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Стирнік Наталії Сергіївни на тему: "Новелістика Д. Г. Лоренса: мотивно-тематичний комплекс і жанрові стратегії", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Гона О. М., д-ра філол. наук, доцента (КНУ ім. Тараса Шевченка); Гольтер І. М., канд. філол. наук, доцента (Дніпровський державний технічний університет) Захист відбудеться 14 травня об 11:00 годині за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 10.02.2021 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Кирпити Тамари Володимирівни на тему: "Жанр повісті та роману-фантазії в англійській літературі другої половини ХІХ -- початку ХХ століття", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Чернокову Є. С., д-ра філол. наук, доцента (ХНУ ім. В. Н. Каразіна); Криницьку Н. І., канд. філол. наук, доцента (ПНПУ ім. В. Г. Короленка ) Захист відбудеться 14 травня об 14:00 годині за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента