ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.14, спеціальності 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук припинила свою роботу у звязку із завершенням терміну дії (до 31.12.2021 р.).