ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.14, спеціальності 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук була утворена в 1995 р. Згідно з наказом МОН України № 387 від 4.03.2020 р., на сьогодні рада має право проводити захисти дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Термін функціонування спеціалізованої вченої ради - до 31 грудня 2021 р.

Голова ради - доктор історичних наук, професор Іваненко Валентин Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара.

Заступник голови - доктор історичних наук, професор Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара.

Учений секретар – кандидат історичних наук, доцент Бойко Олег Вікторович, доцент кафедри східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара.

Члени ради:
д.і.н., доц. Архірейський Дмитро Володимирович;
д.і.н., проф. Бородін Євгеній Іванович;
д.і.н., с.н.с. Ващенко Володимир Володимирович;

д.і.н., доц. Венгер Наталія Вікторівна;
д.і.н., проф. Журба Олег Іванович;
д.і.н., проф. Калашніков Віктор Михайлович;
д.і.н., проф. Кривчик Геннадій Георгійович;
д.і.н., проф. Марков Карло Анатолійович;
д.і.н., проф. Нікілєв Олександр Федорович;
д.і.н., проф. Савчук Варфоломій Степанович
д.і.н., проф. Святець Юрій Анатолійович;

д.і.н., проф. Станчев Михайло Георгійович;
д.і.н., проф. Стецкевич Віталій Вікторович;
д.і.н., проф. Ченцов Віктор Васильович;
д.і.н., проф. Швидько Ганна Кирилівна;
д.і.н., проф. Шляхов Олексій Борисович.

Контакти:

Електронна пошта: rada_0805114@ukr.net

Телефони: +38-056-374-98-03 (голова ради);

                   +38-056-374-98-61 (вчений секретар).

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21 жовтня 2015 р. (протокол № 14) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Вовк Ольги Ігорівни на тему: «В. Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних наративах», спеціальність 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Журбу Олега Івановича; кандидата історичних наук, доцента Філіппенка Ростислава Ігоровича Захист відбудеться 24.02.2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15 листопада 2015 р. (протокол № 15) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Шаталова Дениса Валерійовича на тему: «Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.», спеціальність 07.00.01 - історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Толочка Олексія Петровича; кандидата історичних наук, доцента Галя Богдана Олександровича Захист відбудеться 24.02.2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24 лютого 2016 р. (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Нікітенко Анастасії Ігорівни на тему: «Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60 – 80-ті рр. ХІХ ст.)», спеціальність 07.00.01 - історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Присяжнюка Юрія Петровича; кандидата історичних наук, доцента Товстоляк Надію Миколаївну. Захист відбудеться 22.06.2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Павленко Світлани Сергіївни на тему: «Консульські установи в системі російсько-японських відносин (1850-ті рр. – 1917 р.)», спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Трояна Сергія Станіславовича; кандидата історичних наук, доцента Фалька Сергія Анатолійовича. Захист відбудеться 4.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Скирди Ірини Миколаївни на тему: «ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Богдашину Олену Миколаївну; кандидата історичних наук, Бекетову Валентину Михайлівну. Захист відбудеться 28.12.2016 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сніди Євгенія Олеговича на тему: «Катеринославська єпархія Російської православної церкви у суспільно-політичних процесах 1917–1920 рр.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Тригуба Олександра Петровича; кандидата історичних наук Буланову Наталію Миколаївну. Захист відбудеться 12.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Якімової Ірини Володимирівни на тему: «Феномен гендерної археології на теренах України на зламі епох (друга половина ХІХ– 1930-ті рр.)», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Колесник Ірину Іванівну; кандидата історичних наук Ляшко Світлану Миколаївну. Захист відбудеться 11.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Кочергіна Ігоря Олександровича на тему: «Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Присяжнюка Юрія Петровича; доктора історичних наук, професора Темірову Надію Романівну; доктора історичних наук, професора Шляхова Олексія Борисовича. Захист відбудеться 29.12.2016 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Рачкова Євгена Сергійовича на тему: «Емблеми класичних університетів України кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Журбу Олега Івановича; кандидата історичних наук, доцента Філіппенка Ростислава Ігоровича. Захист відбудеться 28.12.2016 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Медведовської Анни Федорівни на тему: «Голокост в Україні в суспільній думці кінця ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Касьянова Георгія Володимировича; кандидата історичних наук Щупака Ігоря Яковича. Захист відбудеться 4.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Медяника Вадима Юрійовича на тему: «Підприємницька, наукова та громадсько-політична діяльність М. Ф. фон Дітмара (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Турченко Галину Федорівну; кандидата історичних наук, доцента Перетокіна Андрія Геннадійовича. Захист відбудеться 11.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Терновського Андрія Миколайовича на тему: «Діяльність винищувальних батальйонів у Дніпропетровській області в 1941–1945 роках», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено Доктора історичних наук, професора Трофимовича Володимира Васильовича; кандидата історичних наук, доцента Погорєлова Анатолія Анатолійовича. Захист відбудеться 12.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16 листопада 2016 р. (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Усенко Ольги Вікторівни на тему: «Проблема давньоруського язичництва в українській та російській історіографії другої половини XVIII – XX ст.», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Посохова Сергія Івановича; доктора історичних наук, професора Василенка Віталія Олександровича. Захист відбудеться 31.01.2017 р за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16 листопада 2016 р. (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Чирука Святослава Володимировича на тему: «Лютеранські колонії Південної України кінця XVIII - початку ХХ ст.: історико-демографічний аспект», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Волошина Юрія Володимировича; кандидата історичних наук, доцента Бойкова Олега Юрійовича. Захист відбудеться 31.01.2017 р за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 р. (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Луценка Сергія Михайловича на тему: "Німецькі колоніальні співтовариства в Африці: формування і повсякденне життя (1884-1918 рр.)", спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України, професора Віднянського Степана Васильовича, кандидата історичних наук, професора Бобилєву Світлану Йосипівну Захист відбудеться 24.01.2018 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 4.10.2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Красько Ольги Іванівни на тему: "Джерела мемуарного характеру другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст. з історії Харківського університету", спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Святця Юрія Анатолійовича, кандидата історичних наук, доцента Мелякова Антона Володимировича Захист відбудеться 24 січня 2018 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 3.10.2018 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Артамонової Ксінії Юріївни на тему: Кіпрська православна церква в суспільно-політичному житті греків-кіпріотів (1878–1933 рр.), спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Потрашкова Сергія Васильовича; кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Араджионі Маргариту Анатоліївну. Захист відбудеться 30.01.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 7.05.2019 (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Конівої Юлії Вікторівни на тему: Зародження та розвиток суходільних комунікацій на території Слобідської України у XVIII – на початку ХІХ ст., спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Гончарука Тараса Григоровича; доктора історичних наук, доцента Міронову Ірину Сергіївну. Захист відбудеться 11.09.2019 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 7.05.2019 (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Кириченка Максима Івановича на тему: Східнослов’янські сіверяни (VIII–XI ст.) в джерелах та історіографії, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Богдашину Олену Миколаївну; кандидата історичних наук, доцента Кедуна Івана Станіславовича Захист відбудеться 11.09.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.09.2019 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Пестрикової Оксани Василівни на тему: Польський історик Людвік Кубаля та його внесок у дослідження проблем історії України, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Зашкільняка Леоніда Опанасовича; доктора історичних наук, професора Земського Юрія Сергійовича. Захист відбудеться 11.12.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 9.10.2019 р. (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Соловйова Віталія Вікторовича на тему: Російсько-румунське військово-політичне співробітництво періоду Першої світової війни, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Трояна Сергія Станіславовича; кандидата історичних наук, доцента Дроздова Віктора Володимировича. Захист відбудеться 11.12.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.09.2019 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Прокопенка Сергія Леонідовича на тему: «Середня освіта Катеринославщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, доцента Нікітіна Юрія Олександровича; кандидата історичних наук, доцента Добровольську Вікторію Анатоліївну. Захист відбудеться 18.12.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 9.10.2019 р. (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Мєлєкєсцева Кирила Ігоровича на тему: «Україна та Республіка Польща: від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції (історичний аспект)», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Тодорова Ігоря Ярославовича; доктора історичних наук, доцента Чорну Наталію Миколаївну. Захист відбудеться 18.12.2019 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.09.2019 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Прокопова Вадима Юрійовича на тему: Повсякденне життя членів ОУН та вояків УПА на Закерзонні (1943-1947 рр.), спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Стародубець Галину Миколаївну; кандидата історичних наук Шляхтича Романа Петровича. Захист відбудеться 30.06.2020 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 9.10.2019 р. (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Котової Сабіни Владиславівни на тему: "Образ ворога” в соціогуманітарному дискурсі Великої Британії, Німеччини та Росії періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.), спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктор історичних наук, професор Посохов Сергій Іванович; доктор історичних наук, доцент Венгер Наталія Вікторівна Захист відбудеться 30.06.2020 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21.10.2020 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Радченко Ірини Геннадіївни на тему: "Моделі діяльності гуманітарних організацій з порятунку євреїв Європи періоду Голокосту (1939–1945)", спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Комара Володимира Леоновича; кандидата історичних наук, доцента Давиденка Юрія Миколайовича Захист відбудеться 27.01.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21.10.2020 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Шкабури Ярослава Івановича на тему: «Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності Х. Раковського (1891–1927 рр.)», спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, доцента Тортіку Марію Валеріївну; кандидата історичних наук, доцента Захарчука Олега Миколайовича Захист відбудеться 27.01.2021 р. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 23.12.2020 (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Кудрицької Тетяни Леонідівни на тему: «Шведи України: процеси радянізації та реінтеграції (1920–1940-ві рр.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, доцента Міронову Ірину Сергіївну; кандидата історичних наук Мартиненка Володимира Леонідовича. Захист відбудеться 21.04.2021 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 23.12.2020 (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Грищенко Катерини Станіславівни на тему: «Катеринославський публіцист М.Б. Гєрсєванов і суспільна думка 40-х – 60-х рр. ХІХ ст.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Посохову Людмилу Юріївну; доктора історичних наук, професора Шандру Валентину Степанівну. Захист відбудеться 21.04.2021 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 03.03.2021 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Крютченко Марії Леонідівни на тему: Громадсько-політична, дипломатична та державна діяльність Драґана Цанкова, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Докашенко Галину Петрівну; кандидата історичних наук, доцента Власенка Валерія Миколайовича. Захист відбудеться 12.05.2021 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 03.03.2021 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Ковальова Дениса Володимировича на тему: Порівняльний аналіз націєтворчих процесів у Фінляндії та Підросійській Україні (кінець XVIII – початок ХХ століть), спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Наумова Сергія Олександровича; доктора історичних наук, професора Земського Юрія Сергійовича. Захист відбудеться 12.05.2021 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 05.11.2021 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Кулікова Володимира Олександровича на тему: «Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпров'я в 1870–1917 рр.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Якубову Ларису Дмитрівну; доктора історичних наук, професора Шандру Ірину Олександрівну; доктора історичних наук, професора Шляхова Олексія Борисовича Захист відбудеться 22.12.2021 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 05.11.2021 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Мясникової Анастасії Сергіївни на тему: Муніципальні органи влади міста Харкова (1871 – грудень 1919 рр.), спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, доцента Нікітіна Юрія Олександровича; кандидата історичних наук, доцента Двуреченську Олександру Сергіївну Захист відбудеться 22.12.2021 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 512..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента