ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грекової Марини Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Санін Анатолій Федорович
електронна пошта: afedsa60@gmail.com
тел.: (067) 5636255

Інформація про прийняття до захисту дисертації

05.04.2021 р. р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Грекової Марини Вікторівни на тему: «Структура і властивості модифікованих жароміцних нікелевих сплавів для деталей ракетних та реактивних двигунів». Cпеціальність: 132 Матеріалознавство.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 14.05.2021 о 13:30 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Наукова, 11, 10 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 208.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту