ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ящук Вікторії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Когут Петро Ілліч
електронна пошта: p.kogut@i.ua
тел.: 374-98-00, 776-82-41

Інформація про прийняття до захисту дисертації

24.07.19 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ящук В.С. на тему: «Алгебраїчні структури, пов'язані з решітками». Cпеціальність: 111 Математика.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 10.09.2019 р. о 14:00 за адресою: пр. Гагаріна, 72 (1 корпус Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), аудиторія №313.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту