ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грінішина Олега Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Моісеєнко Василь Миколайович
електронна пошта: vnmois@ukr.net
тел.: (095) 9009594

Інформація про прийняття до захисту дисертації

06.12.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Грінішина Олега Андрійовича на тему: «Ефекти далекодії в кінетиці та гідродинаміці плазми». Cпеціальність: 104 Фізика та астрономія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 18.01.2022 р. о 12:00 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова 20, навчальний корпус ДНУ №15, ауд. 312. Зміни до складу спеціалізованої вченої ради затверджено наказами МОН України №1296 від 02.12.2021, додаток 2, п.1, № 1521 від 31.12.2021, п.2.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту