ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долгіх Анастасії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Ахметшина Людмила Георгіївна
електронна пошта: akhmlu1@gmail.com
тел.: (050)7773716

Інформація про прийняття до захисту дисертації

12.03.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Долгіх Анастасії Олегівни на тему: «Розробка програмного комплексу аналізу та ансамблевого прогнозування рядів динаміки». Cпеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 23.04.2021 року о 15:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, 3 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 25.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту