ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.016 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Андрієвського Михайла Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Давидов Сергій Олександрович
електронна пошта: sdavydov1960@gmail.com
тел.: (095)5109251

Інформація про прийняття до захисту дисертації

8.06.2021 р. р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Андрієвського Михайла Віталійовича на тему: ««Проєктування ракетних двигунних установок на висококонцентрованому перекису водню і керосині».». Cпеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка..

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 24.06.2021 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72, корпус 10, ауд. 305.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту