ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плашенка Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Гук Наталія Анатоліївна
електронна пошта: natalyguk29@gmail.com
тел.: (067)565-60-71

Інформація про прийняття до захисту дисертації

20.05.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Плашенка Сергія Олександровича на тему: «Зв'язані задачі про зворотній вплив деформування на зовнішнє навантаження». Cпеціальність: 113 Прикладна математика.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 22.06.2021 року о 15:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, 3 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 25..

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту