ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.012 з пра вом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Філатової Марії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Павлова Тетяна Сергіївна
електронна пошта: pavlova_tatyana@ukr.net
тел.: (056) 374-98-71

Інформація про прийняття до захисту дисертації

26.05.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Філатової Марії Сергіївни на тему: «Релігійна філософія Алвіна Плантінги у контексті сучасної історико-філософської думки». Cпеціальність: 033 Філософія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 22.06.2021 о 12.00 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 813..

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту