ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федоренка Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Алєксєєнко Ігор Григорович
електронна пошта: alexeenko@ua.fm
тел.: (067)5656250

Інформація про прийняття до захисту дисертації

20.05.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Федоренка Володимира Володимировича на тему: «Політична консолідація територіальних громад як чинник формування громадянського суспільства в Україні». Cпеціальність: 052 Політологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 18.06.2021 р. за адресою: .

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту