ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.023 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколаєва Миколи Геннадійовича, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Гринько Тетяна Валеріївна
електронна пошта: df08.051.023@gmail.com
тел.: (067) 630-34-34

Інформація про прийняття до захисту дисертації

03.12.2021 р. р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ніколаєва Миколи Геннадійовича на тему: «Формування адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства в умовах цифрового середовища». Cпеціальність: 073 Менеджмент.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 24.12.2021 о 15:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, 5 корпус ДНУ, аудиторія 26..

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту