ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Меньшакової Дар’ї Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Третяк Олексій Анатолійович
електронна пошта: alexsir25@ukr.net
тел.: (096)9430581

Інформація про прийняття до захисту дисертації

27.05.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Меньшакової Дар’ї Олександрівни на тему: «Ядерний статус Франції як чинник її публічного позиціонування в євроатлантичному безпековому середовищі». Cпеціальність: 052 Політологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 17.06.2021 р. о 13:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 1 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 804.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту