ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алмугхіда Іслама Мохаммада на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Висоцький Олександр Юрійович
електронна пошта: vysalek@gmail.com
тел.: (050)5335476

Інформація про прийняття до захисту дисертації

07.04.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Алмугхіда Іслама Мохаммада на тему: «Агенти політичних змін як чинник інституалізації демократичної публічної сфери». Cпеціальність: 052 Політологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 18.05.2021 о 14:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 1 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 805.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту