ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тимчук Катерини Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки зі спеціальності 101 Екологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Пахомов Олександр Євгенійович
електронна пошта: a.pakhomov@i.ua
тел.: (050)7588651

Інформація про прийняття до захисту дисертації

03.12.2021 р. р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Тимчук Катерини Юріївни на тему: ««Артроподоіндикація деструктивних соціальних та агровиробничих впливів на екологічні системи».». Cпеціальність: 101 Екологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 23.12.2021 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72, корпус 17, ауд. 711.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту