ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аджамського Сергія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Дронь Микола Михайлович
електронна пошта: dron@ftf.dnu.edu.ua
тел.: (050)4806566

Інформація про прийняття до захисту дисертації

03.12.2021 р. р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Аджамського Сергія Вікторовича на тему: «Синтез конструкторсько-технологічних рішень для виготовлення деталей ракетно-космічної техніки із застосуванням вибіркового лазерного плавлення». Cпеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 24.12.2021 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Наукова 12, навчальний корпус ДНУ №13, ауд. 42. Зміни до складу спеціалізованої вченої ради затверджено наказом МОН №1352 від 10.12.2021, додаток 2, п.5 (абзац 2).

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту