ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.024 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколаєнка Артема Сергійовича, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 29 Міжнародні відносини Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини.

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Іванов Роман Вячеславович
електронна пошта: df08.051.024@gmail.com
тел.: (097) 977-12-96

Інформація про прийняття до захисту дисертації

03.12.2021 р. р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ніколаєнка Артема Сергійовича на тему: ««Екологізація бізнесу на засадах циркулярної економіки в забезпеченні сталого розвитку туризму країн Європи»». Cпеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 28.12.2021 о 10:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, 5 корпус ДНУ, аудиторія 57..

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту