ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.014 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Собіної Світлани Андріївни здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Попова Ірина Степанівна
електронна пошта: k08.051.05@gmail.com
тел.: (056) 374-98-81

Інформація про прийняття до захисту дисертації

08.06.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Собіної Світлани Андріївни на тему: «Структура та когнітивна семантика назв творчих колективів у сучасному антропоніміконі російської мови». Cпеціальність: 035 Філологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 30.06.2021 об 11:00 год. за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 1 корпус ДНУ імені Олеся Гончара, аудиторія. 1107.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту