ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лапханова Еріка Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Дронь Микола Михайлович
електронна пошта: nord@dnu.dp.ua
тел.: (050)4806566

Інформація про прийняття до захисту дисертації

01.12.2020 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лапханова Еріка Олександровича на тему: «Розробка методичних підходів для синтезу алгоритмів керування відведенням космічного апарата із застосуванням аеромагнітної системи відведення». Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 21.01.2021 року об 11:00 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Наукова, 11, 10 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 305.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту