ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хаді Акрам Хаб Раман на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Ахметшина Людмила Георгіївна
електронна пошта: akhmlu@gmail.com
тел.: (050)7773716

Інформація про прийняття до захисту дисертації

20.09 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Хаді Акрам Хаб Раман на тему: «Інформаційна технологія реконструкції форм просторових об’єктів за фотограмметричними сигналами їх подання». Cпеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 29.10.2021 року о 15.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Наукова, 9, навчальний корпус №12 к. №312.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту