ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Петрова Олександра Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Гарт Етері Лаврентїївна
електронна пошта: hart@ua.fm
тел.: 0674831396

Інформація про прийняття до захисту дисертації

16.09.19 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Петрова О. Д. на тему: «Моделювання термомеханічної поведінки матеріалів з пам’яттю форми». Cпеціальність: 113 Прикладна математика.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 25.10.2019 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро. пр. Д. Яворницького, 35 (3 корпус Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), аудиторія №28.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту