ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бурі Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Кривошеїн Віталій Володимирович
електронна пошта: 1-704@i.ua
тел.: (096)962-40-07

Інформація про прийняття до захисту дисертації

21.05.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бурі Катерини Миколаївни на тему: «Політико-правові засади легітимації локальної демократії в умовах політичних трансформацій». Cпеціальність: 052 Політологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 18.06.2021 р. за адресою: .

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту