Версія для друку

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для підготовки бакалаврів на базі освітньо-професійного ступіня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступіня молодшого бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста денної, заочної та вечірньої форм навчання

Структурний
підрозділ
Форма навчання Термін навчання Спеціальність Освітня програма Вартість навчання, грн.
Біолого-
екологічний
факультет
Денна 1 рік 10 місяців 014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 20000
Хімічний
факультет
Денна 2 роки 10 місяців 181 Харчові технології Харчові технології 20000
Денна 1 рік 10 місяців 182 Харчові технології Харчові технології 20000
Факультет
економіки
Денна 1 рік 10 місяців 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25000
Денна 1 рік 10 місяців 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25000
Денна 1 рік 10 місяців 075 Маркетинг Маркетинг 25000
Денна 1 рік 10 місяців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25000
Денна 1 рік 10 місяців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25000
Факультет
прикладної
математики
Денна 1 рік 10 місяців 113 Прикладна математика Комп`ютерне моделювання та технології програмування 20000
Денна 2 роки 10 місяців 113 Прикладна математика Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем 20000
Денна 2 роки 10 місяців 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 25000
Факультет
фізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
Денна 1 рік 10 місяців 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 25000
Денна 2 роки 10 місяців 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 20000
Денна 1 рік 10 місяців 172 Телекомунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку 20000
Фізико-технічний
факультет
Денна 1 рік 10 місяців 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем 20000
Денна 1 рік 10 місяців 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 20000
Денна 2 роки 10 місяців 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка 20000
Денна 2 роки 10 місяців 173 Авіоніка Автоматика і управління в технічних системах 20000
Денна 2 роки 10 місяців 132 Матеріалознавство Матеріалознавство 20000
Факультет
медичних технологій
діагностики та
реабілітації
Дистанційна  10 місяців 223 Медсестринство Медсестринство 12500
Денна 2 роки 10 місяців 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування 25000
Денна 2 роки 10 місяців 231 Соціальна робота Соціальна робота 20000
Навчально-методичний
центр заочної та
вечірньої форм
навчання
Заочна 2 роки 10 місяців 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 10000
Заочна 1 рік 10 місяців 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 12500
Заочна 1 рік 10 місяців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12500
Заочна 1 рік 10 місяців 081 Право Право 12500
Очна (вечірня) 1 рік 10 місяців 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 21250
Заочна 2 роки 10 місяців 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 12500