Версія для друку

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем

Структурний
підрозділ
Форма навчання Спеціальність Освітня програма Вартість навчання, грн.
1 курс
Біолого-
екологічний
факультет
Денна 014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 18000 
Денна 091 Біологія Біохімія та фізіологія 18000 
Денна 091 Біологія Мікробіологія та вірусологія 18000 
Денна 091 Біологія Біорізноманіття та ландшафтний дизайн 18000 
Денна 091 Біологія Системна біологія та гідробіоресурси 18000 
Денна 091 Біологія Біоінформатика 18000 
Денна 101 Екологія Екологія 18000 
Денна 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 18000 
Хімічний
факультет
Денна 014 Середня освіта 014.06 Середня освіта (Хімія) 18000 
Денна 102 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів 18000 
Денна 103 Науки про Землю Науки про Землю 18000 
Денна 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 18000 
Денна 181 Харчові технології Харчові технології 18000 
Історичний
факультет
Денна 014 Середня освіта 014.03 Середня освіта (Історія) 18000 
Денна 014 Середня освіта 014.07 Середня освіта (Географія) 18000 
Денна 032 Історія та археологія Історична україністика та прикладна історія 18000 
Денна 032 Історія та археологія Історія та археологія 18000 
Денна 106 Географія Географія рекреації та туризму 18000 
Факультет
української й
іноземної
філології та
мистецтвознавства
Денна 014 Середня освіта 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 18000 
Денна 022 Дизайн 022.01 Графічний дизайн 22000 
Денна 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 18000 
Денна 035 Філологія 035.01 Українська мова та література 18000 
Денна 035 Філологія 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–російська 18000 
Денна 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська 22000 
Денна 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша–німецька 18000 
Денна 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша–французька 22000 
Денна 035 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша–китайська 22000 
Денна 035 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша–японська 22000 
Факультет
психології та
спеціальної освіти
Денна 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 18000 
Денна 053 Психологія Практична психологія 22000 
Денна 053 Психологія Психологія 22000 
Факультет
систем і засобів
масової комунікації
Денна 061 Журналістика Журналістика 22000 
Денна 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 22000 
Денна 061 Журналістика Видавнича справа та редагування 22000 
Факультет
суспільних наук і
міжнародних відносин
Денна 033 Філософія Філософія 18000 
Денна 034 Культурологія Культурологія: менеджмент культурних процесів 18000 
Денна  052 Політологія Політологія 22000 
Денна 054 Соціологія Соціологія 22000 
Денна 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління, медіація, електронне врядування 22000 
Денна 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 22000 
Факультет
економіки
Денна 051 Економіка Бізнес-аналітика 22000 
Денна 051 Економіка Економічна кібернетика 22000 
Денна 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 22000 
Денна 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент 22000 
Денна 075 Маркетинг Маркетинг 22000 
Денна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 22000 
Денна 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 22000 
Денна 242 Туризм Міжнародний туризм 22000 
Денна 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 22000 
Денна 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 22000 
Механіко-
математичний
факультет
Денна 014 Середня освіта 014.04 Середня освіта (Математика) 18000 
Денна 111 Математика Математика 18000 
Денна 111 Математика Математика прогнозування та прийняття рішень 18000 
Денна 111 Математика Математика інтелектуальних систем 18000 
Денна 112 Статистика Статистика 18000 
Денна 113 Прикладна математика Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання 18000 
Денна 144 Теплоенергетика Теплоенергетика 18000 
Юридичний
факультет
Денна 081 Право Право 22000 
Факультет
прикладної
математики
Денна 113 Прикладна математика Комп`ютерне моделювання та технології програмування 18000 
Денна 113 Прикладна математика Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем 18000 
Денна 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 22000 
Денна 124 Системний аналіз Системний аналіз 22000 
Денна 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 22000 
Факультет
фізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
Денна 014 Середня освіта 014.08 Середня освіта (Фізика) 18000 
Денна 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія 18000 
Денна 105 Прикладна фізика та наноматеріали Радіофізика, електроніка та оптоінформатика 18000 
Денна 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 22000 
Денна 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 22000 
Денна 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 18000 
Денна 172 Телекомунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку 18000 
Фізико-технічний
факультет
Денна 125 Кібербезпека Кібербезпека 22000 
Денна 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем 18000 
Денна 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 18000 
Денна 133 Галузеве машинобудування Комп'ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв 18000 
Денна 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка 18000 
Денна 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни 18000 
Денна 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 18000 
Денна 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 18000 
Денна 173 Авіоніка Автоматика і управління в технічних системах 18000 
Денна 183 Технології захисту навколишнього середовища Екоаналітика та техногенна безпека 18000 
Факультет
медичних технологій
діагностики та
реабілітації
Денна 223 Медсестринство Медсестринство 22000 
Денна 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування 22000 
Денна 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 22000 
Денна 231 Соціальна робота Соціальна робота 18000 
Навчально-методичний
центр заочної та
вечірньої форм
навчання
Заочна 014 Середня освіта 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 15000 
Заочна 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 12500 
Заочна 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 15000 
Заочна 052 Політологія Політологія 15000 
Заочна 053 Психологія Психологія 15000 
Заочна 061 Журналістика Журналістика 15000 
Заочна 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент 15000 
Заочна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 15000 
Заочна 081 Право Право 15000