Версія для друку

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за другим (магістерським) рівнем

Структурний
підрозділ
Форма навчання Термін навчання Спеціальність Освітня програма Вартість навчання, грн.
Біолого-
екологічний
факультет
Денна 1 рік 5 місяців 014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 30000
Денна 1 рік 5 місяців 091 Біологія Біохімія та фізіологія 30000
Денна 1 рік 5 місяців 091 Біологія Системна біологія та гідробіоресурси 30000
Денна 1 рік 5 місяців 101 Екологія Екологія 30000
Денна 1 рік 5 місяців 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 30000
Хімічний
факультет
Денна 1 рік 5 місяців 102 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів 30000
Денна 1 рік 5 місяців 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 30000
Денна 1 рік 5 місяців 181 Харчові технології Харчові технології 30000
Історичний
факультет
Денна 1 рік 5 місяців 014 Середня освіта 014.03 Середня освіта (Історія) 30000
Денна 1 рік 5 місяців 014 Середня освіта 014.07 Середня освіта (Географія) 30000
Денна 1 рік 5 місяців 032 Історія та археологія Історія та археологія 30000
Денна 1 рік 5 місяців 106 Географія Географія  30000
Факультет
української й
іноземної
філології та
мистецтвознавства
Денна 1 рік 5 місяців 022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища 35100
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія 035.01 Українська мова та література 30000
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–російська 30000
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська 35100
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша–німецька 30000
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша–французька 35100
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша–китайська 35100
Денна 1 рік 5 місяців 035 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша–японська 35100
Факультет
психології та
спеціальної освіти
Денна 1 рік 5 місяців 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 30000
Денна 1 рік 5 місяців 053 Психологія Психологія 35100
Факультет
систем і засобів
масової комунікації
Денна 1 рік 5 місяців 061 Журналістика Медіакомунікації 35100
Денна 1 рік 5 місяців 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 35100
Факультет
суспільних наук і
міжнародних відносин
Денна 1 рік 5 місяців 033 Філософія Філософія 30000
Денна 1 рік 5 місяців  052 Політологія Політологія 35100
Денна 1 рік 5 місяців 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини і економічна дипломатія 35100
Денна 1 рік 5 місяців 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 35100
Факультет
економіки
Денна 1 рік 5 місяців 051 Економіка Економічна кібернетика 35100
Денна 1 рік 5 місяців 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 35100
Денна 1 рік 5 місяців 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 35100
Денна 1 рік 5 місяців 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент 35100
Денна 1 рік 5 місяців 075 Маркетинг Маркетинг 35100
Денна 1 рік 5 місяців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 35100
Денна 1 рік 5 місяців 242 Туризм Міжнародний туристичний бізнес 35100
Денна 1 рік 5 місяців 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 35100
Денна 1 рік 5 місяців 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 35100
Механіко-
математичний
факультет
Денна 1 рік 5 місяців 014 Середня освіта 014.04 Середня освіта (Математика) 30000
Денна 1 рік 5 місяців 111 Математика Математика 30000
Денна 1 рік 5 місяців 112 Статистика Статистика 30000
Денна 1 рік 5 місяців 113 Прикладна математика Комп'ютерна механіка 30000
Юридичний
факультет
Денна 1 рік 5 місяців 081 Право Право 35100
Факультет
прикладної
математики
Денна 1 рік 5 місяців 113 Прикладна математика Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи 30000
Денна 1 рік 5 місяців 113 Прикладна математика Інформатика 30000
Денна 1 рік 5 місяців 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 35100
Денна 1 рік 5 місяців 124 Системний аналіз Системний аналіз 30000
Факультет
фізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
Денна 1 рік 5 місяців 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія 30000
Денна 1 рік 5 місяців 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
35100
Денна 1 рік 5 місяців 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 35100
Денна 1 рік 5 місяців 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 30000
Денна 1 рік 5 місяців 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 30000
Фізико-технічний
факультет
Денна 1 рік 5 місяців 131 Прикладна механіка Прикладна механіка 30000
Денна 1 рік 5 місяців 132 Матеріалознавство Матеріалознавство 30000
Денна 1 рік 5 місяців 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Космічні інформаційні технології 30000
Денна 1 рік 5 місяців 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва літальних апаратів 30000
Денна 1 рік 5 місяців 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни та енергетичні установки 30000
Денна 1 рік 5 місяців 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 30000
Денна 1 рік 5 місяців 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 30000
Факультет
медичних технологій
діагностики та
реабілітації
Дистанційна 1 рік 10 місяців 223 Медсестринство Медсестринство 17550
Денна 1 рік 5 місяців 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування 35100
Денна 1 рік 5 місяців 231 Соціальна робота Соціальна робота 30000
Навчально-методичний
центр заочної та
вечірньої форм
навчання
Заочна 1 рік 5 місяців 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 15000
Заочна 1 рік 5 місяців 035 Філологія 035.01 Українська мова та література 15000
Заочна 1 рік 5 місяців 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 053 Психологія Психологія 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 081 Право Право 17550
Навчально-методичний
центр післядипломної освіти
та підвищення кваліфікації
Заочна 1 рік 5 місяців 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 17550
Заочна 1 рік 5 місяців 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 17550