На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Української й іноземної філології та мистецтвознавства

2018_2019_УН_2 курс_Основи перекладу та реферування

2018_2019_УР_4 курс_Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови 
Завантажити

 2018_2019_УР_4 курс_Практикум з методики викладання російської мови
Завантажити

 2018_2019_УР_4 курс_Лінгвістичний аналіз тексту
Завантажити

 2018_2019_УА-УН-УК-УЯ_1 курс_Третя іноземна мова (французька)
Завантажити

 2018_2019_УА-УН-УФ-УК-УЯ_1 курс_Третя іноземна мова (іспанська)
Завантажити

 2018_2019_УА-УН-УФ-УК-УЯ_1 курс_Третя іноземна мова (італійська)
Завантажити

 2018_2019_УФ_2 курс_Основи усного перекладу та реферування
Завантажити

 2018_2019_УФ_2 курс_Переклад науково-технічної інформації
Завантажити

 2018_2019_УФ_3 курс_ Мова підприємництва та ділового листування
Завантажити

 2018_2019_УФ_3 курс_Академічне письмо
Завантажити

 2018_2019_УФ_4 курс_Основи усного перекладу та реферування
Завантажити

 2018_2019_УФ_4 курс_Переклад науково-технічної інформації
Завантажити

 2018_2019_УТ_3 курс_Академічне письмо
Завантажити

 2018_2019-УТ_2 курс-Міжкультурна комунікація
Завантажити

 2018_2019_УТ_1 курс_Вступ до перекладознавства
Завантажити

 2018_2019_УТ_1 курс_Сучасні перекладацькі школи
Завантажити

 2018_2019_УТ_1 курс_Формування мовленнєвих навичок на матеріалі художнього тексту
Завантажити

 2018_2019_УТ_1 курс_Формування мовленнєвих навичок на матеріалі країнознавчого тексту
Завантажити

 2018_2019-УТ_2 курс_Мова ЗМІ
Завантажити

 2018_2019_УТ_3 курс_Мова підприємництва та ділового листування
Завантажити

 2018_2019-УТ_4 курс_Основи усного перекладу та реферування
Завантажити

 20182019_УТ_4 курс_Переклад науково-технічної інформації
Завантажити

 2018_2019_УА_3 курс_Академічне письмо
Завантажити

 2018_2019_УА_3 курс_Мова підприємництва
Завантажити

 2018_2019_УА_3 курс_Переклад НТІ
Завантажити

 2018_2019_УА_4 курс_Основи усного перекладу та реферування
Завантажити

2018_2019_УК,УЯ_3 курс__ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕКЛАДУ ХУД. ТЕКСТУ

Завантажити

2018_2019_УК_2 курс_Мова підприємництва та ділового листування

Завантажити

2018_2019_УЯ_3 курс_Мова підприємництва та ділового листування

Завантажити

2018_2019_УК_4 курс_Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна мова

Завантажити

2018_2019_УЯ_4 курс_Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна мова

Завантажити

2018_2019_УЯ_3 курс_Національна (японська) література в кроскультурній перспективі

Завантажити

2018_2019_УК_3 курс _Національна (китайська) література в кроскультурній перспективі

Завантажити

2018_2019_УН_3курс_Академічне письмо 
Завантажити

 2018_2019_УН_1курс_ФМН на країнознавчому матеріалі
Завантажити

 2018_2019_ун_2курс_ Переклад науково-технічної інформації
Завантажити

 2018_2019_УР_4 курс_Практикум з культури російської мови
Завантажити

 2018_2019_УР_2 курс_Когнітивна семантика
Завантажити

 2018_2019_УР_2 курс_Російське письмо: теорія, історія, практика
Завантажити

 2018_2019_УР_3 курс_Власне ім’я в мові та мовленні
Завантажити

 2018_2019_УР_3 курс_Лінгвокультурологія
Завантажити

 2018_2019_УР_3 курс_Сучасна (третя) слов’янська мова (болгарська)
Завантажити

 2018_2019_УР_3 курс_ Сучасна (третя) слов’янська мова (польська)
Завантажити

 2018_2019_УР_3 курс_ Сучасна (третя) слов’янська мова (словацька)
Завантажити

 2018_2019_УУ_2 курс_Друга слов’янська мова (болгарська)
Завантажити

 2018_2019_УУ_2 курс_ Друга слов’янська мова (польська)
Завантажити

 2018_2019_УУ_2 курс_ Друга слов’янська мова (словацька)
Завантажити

2018_2019_УУ-УП_4 курс_Жанровий аналіз літературного тексту 
Завантажити

 2018_2019_УУ-УП_1курс_Історія української культури
Завантажити

 2018_2019_УН_1курс(м)_Актуальні проблеми граматики,лексикології та стилістики ОІМ
Завантажити

 2018_2019_УН_1курс(м)_Дискурсологія та концептологія
Завантажити

 2018_2019_УН_1курс(м)_Прагматичний аспект сучасних варіантів мови, що вивчається як ОІМ(німецька)
Завантажити

2018_2019_УК_4 курс_Нові художні тенденції та літературний процес.docx

Завантажити

2018_2019_УЯ_ 4 курс_Нові художні тенденції та літературний процес.docx

Завантажити

2018_2019_УК_2 курс_Основи усного перекладу та реферування.doc

Завантажити

2018_2019_УЯ_2 курс_Основи усного перекладу та реферування.docx

Завантажити

2018_2019_УЯ_4 курс_Основи усного перекладу та реферування.docx

Завантажити

2018_2019_УK_4 курс_Основи усного перекладу та реферування.docx

Завантажити

2018_2019_УК_УЯ_3 курс Основи порівняльного аналізу літератур Сходу та Заходу

Завантажити

2018_2019_УК_4 курс_Переклад НТІ.doc

Завантажити

2018_2019_УК_2 курс_Переклад НТІ.doc

Завантажити

2018_2019_УЯ_2 курс_Переклад НТІ.docx

Завантажити

2018_2019_УЯ_4 курс_Переклад НТІ.docx

Завантажити

 2018-2019_УУу(з)_2 курс_Морально-етичні концепції в українській літературі XX ст.
Завантажити

2018-2019_УУу(з)_2 курс_Біблія та українська література
Завантажити

 2018-2019_УУу(з)_2 курс_Українська жіноча проза:становлення й розвиток
Завантажити

 2018-2019_УУу(з)_2 курс_ Історія українського постмодернізму
Завантажити

 2018-2019_ УУ_УУу(з)_2 курс_Естетика літературної творчості
Завантажити

  2018-2019_УУ (л)_3курс_ Регіональні школи в українській літературі II пол. XX ст.-поч. XXI ст.
Завантажити

  2018-2019_УУ (л)_3курс_ Сучасний український роман
Завантажити

  2018-2019_УУ_2курс_ Естетика літературної творчості
Завантажити

 2018-2019_УУ (л)_4курс_ Історія українського постмодернізму
Завантажити

 2018-2019_УУ (л)_4курс_ Українська жіноча проза:становлення й розвиток
Завантажити

  2018-2019_УП_2курс_ Специфіка викладання літератури рідного краю в школі
Завантажити

 2018-2019_УП _2курс_ Формування навичок виразного читання на уроках української літератури
Завантажити

 2018_2019_УП_2 курс_ Стилістика української мови
Завантажити

 2018_2019_УП_2 курс_Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови
Завантажити

 2018_2019_УП_2 курс_Позакласна робота з української мови
Завантажити

 2018_2019_УУ_2 курс_Лінгвістичний аналіз тексту
Завантажити

 2018_2019_УУ_2 курс_Соціолінгвістика
Завантажити

 2018_2019_УУ_2_4 курс Основи морфонології
Завантажити

 2018_2019_УУ_4 курс_Наукові основи шкільної граматики
Завантажити

 2018_2019_УП_2 курс_Культура української мови
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_3 курс_Біблія та українська література
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_3 курс_Морально-етичні концепції в українській літературі XX ст.
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_3 курс_Українська жіноча проза: становлення й розвиток
Завантажити

  2018-2019_УУ(з)_3 курс_ Історія українського постмодернізму
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_3 курс_Естетика літературної творчості
Завантажити

 2018-2019_УУу (з)_3курс_ Історія української драматургії та театру
Завантажити

 2018-2019_УУу (з)_3курс_ Сучасний український роман
Завантажити

 2018-2019_УУу (з)_3курс_ Регіональні школи в українській літературі II пол. XX ст.-поч. XXI ст.
Завантажити

 2018-2019_УУу (з)_3курс_ Основи аналізу літературно-художнього твору
Завантажити

 2018-2019_УУу (з)_3курс_ Жанровий аналіз літературних текстів
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_4курс_ Сучасний український роман
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_4курс_ Регіональні школи в українській літературі II пол. XX ст.-поч. XXI ст.
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_4курс_ Історія української драматургії та театру
Завантажити

 2018-2019_УП_3курс_ Розвиток в учнів уміння користуватися літературознавчими термінами.
Завантажити

  2018-2019_УП_3 курс_ Жанровий аналіз літературних текстів
Завантажити

  2018-2019_УУ (л)_4курс_ Історія української драматургії та театру
Завантажити

 2018-2019_УП у (з)_2курс_ Формування навичок виразного читання на уроках української літератури
Завантажити

 2018-2019_УП у (з)_2курс_ Специфіка викладання літератури рідного краю в школі
Завантажити

  2018-2019_УП(з)_2курс_ Формування навичок виразного читання на уроках української літератури
Завантажити

  2018-2019_УП(з)_2курс_ Специфіка викладання літератури рідного краю в школі
Завантажити

 2018-2019_УП у (з)_2курс_ Жанровий аналіз літературних текстів
Завантажити

 2018-2019_УП у (з)_2курс_ Основи аналізу літературно-художнього твору
Завантажити

 2018_2019_УН_1курс_ФМН на матеріалі художнього тексту
Завантажити

 2018_2019_УА__4 курс_Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна
Завантажити

 2018_2019_УН_4 курс_Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна
Завантажити

 2018_2019_УН_3 курс_Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту
Завантажити

 2018_2019_УН_4 курс_Нові художні тенденції та літературний процес
Завантажити

 2018-2019_УП_3курс_ Позакласна робота з української літератури
Завантажити

  2018-2019_УП_3курс_ Розвиток в учнів навичок аналізу поетичного тексту.
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Політологія
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Соціологія
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Основи економіки
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Правознавство
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Релігієзнавство
Завантажити

 2018_2019_УУ_УП_УР_УА_УТ_УН_УФ_УК_УЯ_УО_УД_2 курс_Основи медичних знань
Завантажити

 2018_2019_УО_УД_2 курс_Екологія
Завантажити

 2018_2019_УП_2 курс_Родинна педагогіка
Завантажити

 2018_2019_УП_2 курс_Соціальна педагогіка
Завантажити

 2018_2019_УП_3 курс_Основи педагогіки інклюзивного навчання
Завантажити

 2018_2019_УП_3 курс_Корекційна психопедагогіка
Завантажити

2018_2019_УД_4 курс_Проектування упаковки.docx

Завантажити

2018_2019_УД_4 курс_Проектування плаката.docx

Завантажити

2018_2019_УД_3курс_Комплексне проектування.docx

Завантажити

2018_2019_УД_3 курс_Технологія матеріалів.docx

Завантажити

2018_2019_УО_3,4 курс_Робота в матеріалі з монументального живопису.docx

Завантажити

2018_2019_УО_3 курс_Робота в матеріалі з образотворчого мистецтва.docx

Завантажити

2018_2019_УО_4 курс_Робота в матеріалі зобразотворчого мистецтва.docx

Завантажити

2018_2019_УО_3 курс_Робота в матеріалі зі станкового живопису.docx

Завантажити

2018_2019_УО_4 курс_Робота в матеріалі зі станкового живопису.docx

Завантажити

2018_2019_УО_3 курс_ Художньо-прикладна графіка..docx

Завантажити

2018_2019_УД_4 курс_Проектування книги.docx

Завантажити

2018_2019_УД_4 курс_Проектування презентацій.docx

Завантажити

2018_2019_УД_2курс_Проектування візуальних комунікацій.docx

Завантажити

2018_2019_УД_2курс_Засоби комп'ютерного проектування.docx

Завантажити

2018_2019_УО_3 курс_Робота в матеріалі здекоративно-прикладного мистецтва.docx

Завантажити

2018_2019_УО_3 курс_ Авторська друкарська графіка.docx

Завантажити

2018_2019_УО_4 курс_Робота в матеріалі з петриківського розпису.docx

Завантажити

2018_2019_УО_2курс_Робота в матеріалі з декоративного мистецтва.docx

Завантажити

2018_2019_УО_2курс_Робота в матеріалі з прикладного мистецтва.docx

Завантажити

2018-2019_ УУ_УУу(з)_2 курс_Естетичні засади українського літературного шістдесятництва 
Завантажити

 2018-2019_УУ(з)_3курс_Естетичні засади українського літературного шістдесятництва
Завантажити

  2018-2019_УУ_2курс_ Естетичні засади українського літературного шістдесятництва
Завантажити

  2018-2019_УУу (з)_3курс_ Літературний процес Придніпров’я
Завантажити

2018-2019_УУ(з)_4курс_ Літературний процес Придніпров’я 
Завантажити

2018-2019_УУ (л)_4курс_ Літературний процес Придніпров’я 
Завантажити

 2018_2019_УН_1курс(м)_Фразеологія та мовна картина світу
Завантажити

 2018_2019_УН_2 курс_Мііжкультурна комунікація
Завантажити

 2018_2019_УН_2 курс_Мова засобів масової інформації
Завантажити

 2018_2019_УН_2 курс_Основи перекладу та реферування
Завантажити

 2020_2021_УП_ВИВЧЕННЯ В ШКОЛI МОДЕРНIСТСЬКОЇ ТА ПОСТМОДЕРНIСТСЬКОЇ ЛIТЕРАТУРИ
Завантажити

 2020_2021_УУ_БАРОКОВI ТРАДИЦIЇ В СУЧАСНIЙ УКРАЇНСЬКIЙ ЛIТЕРАТУРI
Завантажити

 2020_2021_УУ_ВИВЧЕННЯ ЛIТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБIЖЖЯ В ШКОЛI
Завантажити

 2020_2021_УУ_Метатекст, текст і контекст в українській літературі
Завантажити

 2020_2021_УУ_УКРАЇНСЬКА ЛIТЕРАТУРА ЗА РОКИ НЕЗАЛДЕЖНОСТI
Завантажити