На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Фізики, електроніки та комп'ютерних систем

 2018_2019_КС_4 курс_ Додаткові розділи з програмування
Завантажити

 2018_2019_КС_2 курс_Комп'ютерні методи обробки експериментальних даних
Завантажити

 2018_2019_КС_3 курс_Сучасний інструментарій програміста
Завантажити

 2018_2019_КС_3 курс_Технології розробки клієнтських додатків
Завантажити

 2018_2019_КС_2 курс_Цифрова обробка сигналів
Завантажити

 2018_2019_КФ_5 курс_Фізика Аморфного Стану
Завантажити

 2018_2019_КФ_5 курс_Фізика Тонких Плівок
Завантажити

 2018_2019_КФ_3 курс_МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
Завантажити

 2018_2019_КП_5 курс_Антенні пристрої
Завантажити

 2018_2019_КП_4 курс_Апаратні засоби комп ютерних систем
Завантажити

 2018_2019_КП_3 курс_Електродинаміка НВЧ
Завантажити

 2018_2019_КП_4 курс_Елементи техніки бездротових мереж
Завантажити

 2018_2019_КП_1 курс_Комп’ютерне моделювання в електроніці
Завантажити

 2018_2019_КП_1 курс_Методи оптимiзацii в прикладнiй фiзицi
Завантажити

 2018_2019_КП_3 курс_Методи радiофiзичного монiторингу
Завантажити

 2018_2019_КП_3 курс_Основи радіофізичних вимірювань
Завантажити

 2018_2019_КП_5 курс_ПРИНЦИПИ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ГОЛОГРАФІЇ
Завантажити

 2018_2019_КП_4 курс_Пристрої та технології телекомунікацій
Завантажити

 2018_2019_КП_5 курс_Спектральний i вейвлет аналiз
Завантажити

 2018_2019_КМ_3 курс_Аналіз електронних схем
Завантажити

 2018_2019_КМ_3 курс_Імпульсні цифрові пристрої
Завантажити

 2018_2019_КМ_4 курс_Кріоелектроніка
Завантажити

 2018_2019_КМ_3 курс_Методи обробки експериментальних даних
Завантажити

 2018_2019_КМ_2 курс_Системи та засоби обробки інформації
Завантажити

 2018_2019_КП_3 курс_Методи аналізу електричних кіл
Завантажити

 2018_2019_КМ_2 курс_Метрологія
Завантажити

 2018_2019_КМ_4 курс_Напівпровідникові перетворювачі
Завантажити

 2018_2019_КМ_3 курс_Поверхневі явища в напівпровідниках
Завантажити

 2018_2019_КМ_4 курс_Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та ІМС
Завантажити

 2018_2019_КМ_4 курс_Функціональна електроніка
Завантажити

 2018_2019_КП_4 курс_Цифрова схемотехніка
Завантажити

 2018_2019_КЕ_КФ_КП_КІ_КМ _Соціологія

 2018_2019_КС_3 курс_Мова структурованих запитів
Завантажити

 2018_2019_КС_3 курс_Сучасна теорія управління
Завантажити

 2018_2019_КФ_2 курс_Механіка та електродинаміка суцільних середовищ
Завантажити

 2018_2019_КС_4_курс_Подiйно-орieнтоване_програмування
Завантажити

 2018_2019_КС_4_курс_Програмнi_засоби_автоматизацii_додаткiв
Завантажити

 2018_2019_КС_4_курс_Системне_програмування
Завантажити

 2018_2019_КС_3_курс_Мультиагентнi_системи
Завантажити

 2018_2019_КС_3_курс_Системи_керування_базами_даних
Завантажити

 2018_2019_КЕ_2 курс_Теоретичні основи телекомунікацій
Завантажити

 2018_2019_КЕ_2 курс_Технології імітаційного моделювання динаміки передавання даних
Завантажити

 2018_2019_КЕ_3 курс_Інформаційно-комп'ютерні телекомунікаційні системи
Завантажити

 2018_2019_КЕ_3 курс_Програмні засоби автоматизованого структурування телекомунікаційних мереж
Завантажити

 2018_2019_КТ_4 курс_Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій
Завантажити

 2018_2019_КТ_4 курс_Випробування електронних апаратів телекомунікацій
Завантажити

 2018_2019_КТ_4 курс_Інформаційна безпека у телекомунікаційних системах
Завантажити

 2018_2019_КТ_4 курс_Телекомунікаційні технології 3G
Завантажити

 2018_2019_КІ_2 курс_Інформаційно - вимірювальна техніка
Завантажити

 2018_2019_КІ_2 курс_Програмні засоби для веб-додатків
Завантажити

 2018_2019_КІ_2 курс_Автоматичні вимірювання і прилади
Завантажити

 2018_2019_КІ_2 курс_Програмування в операційних середовищах
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Алгоритми та методи компютерної обробки зображень
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Апаратні засоби комп'ютерних мереж
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Засоби паралельного програмування
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Проектування мікропроцесорних систем
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Програмні засоби комп. графіки
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Програмні засоби мікросхемотехніки КС
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Середовища візуального програмування
Завантажити

 2018_2019_КІ_3 курс_Функціональні перетворювачі інформації для КС
Завантажити

 2018_2019_КІ_4 курс_Комунікаційні комп. технології
Завантажити

 2018_2019_КІ_4 курс_Цифрова обробка сигналів
Завантажити

 2018_2019_КІ_4 курс_Експертні системи
Завантажити

 2018_2019_КІ_4 курс_Інтегровані компютерні системи керування виробництвом
Завантажити

 2018_2019_КІ_КС_КМ_1курс_Іноземна мова(англійська)
Завантажити

 2018_2019_КФ_КП_КЕ_1 курс_Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 2018-2019 КФ 2 курс Об’єктно-орієнтовані технології комп’ютерної обробки даних
Завантажити

 2018-2019 КФ 3 курс Інформаційні комп’ютерні технології у галузі
Завантажити

 2018-2019 КФ 3 курс Методи обробки багатовимірної інформації основи
Завантажити

 2018-2019 КФ 4 курс Мікроконтролери в електронних апаратах
Завантажити

 2018_2019_КТ_4 курс_Вторинні безпровідні телекомунікаційні мережі
Завантажити

 2018_2019_КТ_4 курс_Технології автоматизованого проектування телекомунікаційних систем
Завантажити

 2018-2019_КА_4_курс_Вiзуалiзацiя_бiомедичних_сигналiв
Завантажити

 2018-2019_КА_4_курс_Розподiленi_системи_збирання,_аналiзу_та_захисту_даних
Завантажити

 2018-2019_КЕ_2_курс_Iнформацiйнi_комп'ютернi_технологii
Завантажити

 2018-2019_КЕ_2_курс_Об'eктно-орieнтованi_технологii_комп'ютерноi_обробки_даних
Завантажити

 2018-2019_КЕ_3_курс_Iнформацiйнi_комп'ютернi_технологii_у_галузi
Завантажити

 2018-2019_КЕ_3_курс_Програмування_вбудованих_систем
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія та культура України (ІУІ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія України (ІУІ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія українського суспільства
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія української культури (ІУІ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_КУЛЬТУРА І СТИЛІСТИКА УКР ФАХ МОВИ
Завантажити

 2018_2019_1 курс_ Історія української культури(УУЛ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_ Українська культура в контексті світової культури(УУЛ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Українська культура як світовий феномен(УУЛ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Іноземна мова (французька) (УРФ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Українське ділове мовлення.docx
Завантажити

 2018_2019_2 курс_ Релігієзнавство
Завантажити

 2018_2019_2 курс_Основи економіки
Завантажити

 2018_2019_2 курс_Політологія
Завантажити

 2018_2019_2 курс_Правознавство
Завантажити

 2018-2019 КЕ 3 курс Апаратні та програмні засоби електронних біомедичних систем
Завантажити

 2018-2019 КЕ 3 курс Фізико-теоретичні основи конструювання
Завантажити

 2018-2019_ 2 курс_Основи медичних знань
Завантажити

 2018-2019_КП_2 курс_Вступ до квантової оптики
Завантажити

 2018-2019_КП_3 курс_Планарні та волоконні оптичні хвилеводи
Завантажити

 2018-2019_КП_4 курс_Лазерна техніка та технології
Завантажити

 2018-2019_КП_4 курс_Фізика напівпровідників
Завантажити

 2018-2019_КП_5 курс_Радіоспектроскопія твердого тіла
Завантажити

 2018-2019_КФ_2 курс_ Комп’ютерне моделювання у фізиці конденсованого стану
Завантажити

 2018-2019_КФ_5 курс_Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
Завантажити

 2018-2019_КФ_5 курс_Квантові процеси в кристалах
Завантажити

 2018-2019_КФ_5 курс_Функціональні та інтелектуальні матеріали
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія та культура України(ІІУ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія України(ІІУ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія українського суспільства(ІІУ)
Завантажити

 2018_2019_1 курс_Історія української культури(ІІУ)
Завантажити