На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Систем і засобів масової комунікації

 Перелік вибіркових дисциплін на 2018-2019 н.р.

 2. Газетно-журнальне виробництво 2 курс
Завантажити

 3. Основи інтернет-журналістики 2 курс
Завантажити

 4. Сучасна друкована преса 2 курс
Завантажити

5. Медіасистеми 4 курс 
Завантажити

 6. Крос-медійні системи 4 курс
Завантажити

7. Сучасні інформаційні та комунікативні системи 4 курс
Завантажити

8. Іноземна мова (англійська) 1 курс 
Завантажити

 9. Генеза міжнародного комунікаційного процесу 3 курс
Завантажити

 10. Історія виникнення преси 3 курс
Завантажити

 Професійна підготовка ЗЖ-16 3 курс
Завантажити

 Професійна підготовка ЗЖ-17 2 курс
Завантажити

 Творча майстерня 2 курс
Завантажити

 Творчі аспекти в галузі реклами та зв'язків з громадськістю 2 курс
Завантажити

 Медіапланування 4 курс
Завантажити

 Політична реклама 4 курс
Завантажити

 Система маркетингових комунікацій 4 курс
Завантажити

 Медіапланування 2 курс
Завантажити

 Організація і технологія рекламної діяльності 4 курс
Завантажити

 Політична комунікація 2 курс
Завантажити

 Історія української культури 1 курс
Завантажити

 Історія України 1 курс
Завантажити

 Іноземна мова (німецька) 1 курс 
Завантажити

 Історія українського суспільства 1 курс 
Завантажити

  Видавнича справа та літратурний процес 3 курс 5 сем.
Завантажити

 Видавнича справа та літратурний процес 3 курс 6 семестр
Завантажити

 Теорія і практика редагування перекладів 4 курс
Завантажити

 Медіалінгвістика 4 курс
Завантажити

 Видавнича справа та редагування 4 курс 7 семестр
Завантажити

 Видавнича справа та редагування 4 курс 8 семестр
Завантажити

 Маркетинг і промоція видань 3 курс
Завантажити

 Історія мистецтв 3 курс
Завантажити

 Медіалінгвістичні технології 1 курс магістри
Завантажити

 Медіалінгвістичні технології 2 курс магістри
Завантажити

 Світова культура 3 курс
Завантажити

 Етика в галузі звязків з громадськістю 2 курс
Завантажити

 Етика в рекламній діяльності 2 курс
Завантажити

 Комунікаційний практикум 3 курс
Завантажити

 Сучасний ПР 4 курс
Завантажити

 Психологічні та творчі засади ПР-діяльності 4 курс
Завантажити

 Риторика рекламної та ПР комунікації 3 курс
Завантажити

 Культура мови та стилістика української фахової мови 1 курс
Завантажити

 Критика в періодичних виданнях 
Завантажити

 Медіапсихологія 3 курс
Завантажити

Техніка і технологія реклами та ПР 4 курс

Завантажити

 Практика редагування 3 курс 
Завантажити

 Практика редагування 4 курс
Завантажити

 Психологічні та творчі основи рекламної та ПР діяльності 3 курс
Завантажити

 Загальна теорія редагування 2 курс
Завантажити

 Літературне редагування 5й курс магістри
Завантажити

 4 курс Інформаційно-аналітична робота в ЗМК
Завантажити

 3-4 курс_історія становлення комунікативних систем
Завантажити

 3-4 курс_історія зарубіжної журналістики
Завантажити

 Журналістика даних 2 курс
Завантажити

 Дитячі видання 4 курс
Завантажити

 Коректура 2 курс
Завантажити

 Риторика 3 курс
Завантажити

 Сучасні видання художньої літ. 4 курс
Завантажити

 Професійна підготовка 2 курс ВИДАВЦІ
Завантажити

 Українська мова у професійному спілкуванні 1-2 курс
Завантажити

 4 курс Переклад зі споріднених мов
Завантажити

 3 курс Орфографічний практикум
Завантажити

 4 курс Журналістика та літературознавство
Завантажити

 4 курс. Мас-медіа в умовах ринку
Завантажити

 3 курс Пунктуаційний практикум
Завантажити

 3 курс Літературознавчі засади редагування
Завантажити

 3_курс_6 сем. Медіалінгвістичні технології
Завантажити

 3_курс_6 сем. Мова сучасних ЗМІ
Завантажити

 3-4 курс Наукові видання
Завантажити

 4 курс Основні напрямки у виданні літературної класики
Завантажити

 газетно_журнальні_видання_3_курс_5 семестр
Завантажити

4 курс Теорія і практика вид.справи
Завантажити

 Книжкові_видання_3_курс_5_семестр
Завантажити

 Коректура у ЗМІ 2 курс
Завантажити

 Сучасні коректурні процеси 2 курс
Завантажити

 Художньо-технічне ред. 4 курс
Завантажити

 Проф_підготовка_2_курс_4 семестр
Завантажити

 Історія світової видавничої справи 4 курс
Завантажити

 Історія української видавничої справи 2 курс
Завантажити

 2 курс Релігієзнавство
Завантажити

 2 курс Політологія
Завантажити

 2 курс Основи економіки
Завантажити

 2 курс Соціологія
Завантажити

 2 курс Правознавство
Завантажити

 4_курс_ОСНОВИ_IНТЕРНЕТ_ЖУРНАЛIСТИКИ
Завантажити

 4_курс_Цифровi_технологii_сучасних_медiа
Завантажити

 Загальна теорія редагування 4 курс
Завантажити

 Редагування у ЗМІ 4 курс
Завантажити

 2 курс Основи видавничої справи
Завантажити

 3 курс Дитячі видання
Завантажити

 2 курс Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 2 курс Основи медичних знань
Завантажити