На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Суспільних наук і міжнародних відносин

Перелік вибіркових дисциплін на 2018-2019 навчальний рік

2018_2019_СЦ_Соціологія дитинства
Завантажити

   2018_2019_1курс_ Іноземна мова (англійська)   
Завантажити

  2018_2019_1курс_Іноземна мова (англійська)   
Завантажити

 2018_2019_МВ_3курс_Зовнішня культурна політика
Завантажити

2018_2019_МВ_Етно-релігійний чинник у сучасній системі міжнародних відносин 
Завантажити

 2018_2019_МВ_Міграційний чинник у сучасній системі міжнародних відносин 
Завантажити

2018_2019_МВ_4курс_Міжнародні відносини і зовнішня політика країн Америки 
Завантажити

 2018_2019_МВ_4курс_Міжнародні відносини і зовнішня політика країн Європи"

 2018_2019_МВ_Політична етика 
Завантажити

 2018_2019_МВ_Практикум з інформаційних технологій"
Завантажити

 2018_2019_МВ_Сучасні ідеологічні процеси в Європі 
Завантажити

 2018_2019_МВ_Теорія моделювання міжнародних відносин 
Завантажити

2018_2019_ІІУ_1курс_Історія та культура України 
Завантажити

 2018_2019_ІІУ_1курс_Історія України 
Завантажити

2018_2019_ІІУ_1курс_Історія українського суспільства 
Завантажити

2018_2019_ІСІ_1курс_Історія української культури 
Завантажити

2018_2019_ІУІ_1курс_Історія української культури 
Завантажити

 2018_2019_1курс_Іноземна мова 
Завантажити

2018_2019_УУМ_1курс_Українська мова (за професійним спрямуванням) 
Завантажити

2018_2019_ЮТД_2курс_Правознавство 
Завантажити

 2018_2019_ІІУ_2курс_Історія українського суспльства 
Завантажити

 2018_2019_СФ_4курс_Релігієзнавство 
Завантажити

2018_2019_СП_2курс_Політологія 
Завантажити

 2018_2019_СЦ_2курс_Соціологія 
Завантажити

2018_2019_СП3курс_Гендерна політологія 
Завантажити

 2018_2019_СП_4курс_Політичні комунікації 
Завантажити

  2018_2019_СП3,4курс_Політична іміджологія 
Завантажити

2018_2019_СП_3курс_Політична транзитологія 
Завантажити

 2018_2019_СП_3курс_Гендерна політологія 
Завантажити

 2018_2019_СП_2курс_Політична географія
Завантажити

 2018_2019_СП_1курс_ Франдрайзинг 1917 
Завантажити

 2018_2019_БКД_2курс_Основи медичних знань 
Завантажити

 2018_2019_ІІУ_1курс_Історична демографія України 
Завантажити

  2018_2019_ІІУ_4 курс_Історична географія 
Завантажити

 2018_2019_СФ_2курс_Філософія освіти та виховання

 2018_ 2019_ СФ_2 курс_Метафізика ІІ
Завантажити

 2018_2019_СФ,СЕ_3 курс_Сусасна філософія (пропедевтика)
Завантажити

 2018_2019_СФ_3 курс_Основи теорії гендеру
Завантажити

 2018_2019_СФ_3 курс_Практична та комунікативна філософія
Завантажити

 2018_2019_СФ_3курс_Суїцидологія

 2018_2019_СФ_4_курс_Нетрадиційні релігії і культи

 2018_2019_СФ_4_курс_Основи риторики та теорії аргументації
Завантажити

 2018_2019_СФ_4_курс_Філософія марксизму і неомарксизму
Завантажити

 2018_2019_СЕ_5 курс_ Моральне богослов'я
Завантажити

 2018_2019_СЕ_5 курс_ Релігійні аспекти етики
Завантажити

 2018_2019_СЕ_5 курс_Екзистенціальна філософія ІІ
Завантажити

 2018_2019_СФ, СЕ_5 курс_Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
Завантажити

 2018_2019_СФ,СЕ_5курс_Релігійна антропологія ІІ
Завантажити

 2018_2019_СФ,СЕ_5курс_Філософія культури ІІ
Завантажити

 2018_2019_СФ_5курс_Історія російської філософії 19-поч. 20 ст
Завантажити

 2018_2019_СФ_5курс_Логіка та методологія соціального пізнання
Завантажити

 2018_2019_СФ_5курс_Релігійна естетика
Завантажити

 2018_2019_СФ_5курс_Семіотика релігії_
Завантажити

 2018_2019_СФ_5курс_Філософські проблеми психоаналізу
Завантажити

 2018_2019_2СФ_4_курс_Етика ІІ
Завантажити

 2018_2019 СФ_5курс_Релігійно-філософські аспекти містицизму
Завантажити

 2018_2019_СФ_2курс_Релігієзнавство-2
Завантажити

  2018_2019_СЕ_Релігії Давньої Греції та Давнього Риму
Завантажити

 2018_2019_СФ_Феноменологія (пропедевтика)
Завантажити

 2018_2019_СФ_5курс_Педагогічна антропологія в системі вищої освіти
Завантажити