На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Економіки

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання за спеціальностями та напрямами підготовки економічного факультету

ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №1

 Фізична географія материків та океанів
Завантажити

 Фізична географія України
Завантажити

 Економічна і соціальна географія України
Завантажити

 Регіональна економічна та соціальна географія
Завантажити

 Основи наукових досліджень в географії
Завантажити

 Ландшафтознавство
Завантажити

 Педагогіка та педагогічна майстерність
Завантажити

 Курсова робота

 Географічні інформаційні системи (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Основи географічного моделювання)
Завантажити

 Основи географічного моделювання (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Географічні інформаційні системи
Завантажити

 Основи викладання географії (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати "Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах"
Завантажити

 Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Основи викладання географії
Завантажити

 Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
курс 2: група ЕУ-17у-1
1. Організаційне проектування підприємства / Організація і технологія здійснення біржової діяльності
2. Економічний аналіз; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз» / Економічний аналіз торговельної діяльності; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз торговельної діяльності»
3. Антикризове управління підприємством / Товарна політика підприємства
4. Торгівельна логістика / Управління торговим підприємством

Організаційне проектування підприємства
Завантажити

Організація і технологія здійснення біржової діяльності
Завантажити

Економічний аналіз; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз»
Завантажити

Економічний аналіз торговельної діяльності; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз торговельної діяльності»
Завантажити

Антикризове управління підприємством
Завантажити

Товарна політика підприємства
Завантажити

Торгівельна логістика
Завантажити

Управління торговим підприємством
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
курс 3: група ЕП-16-1
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування
2. Економічний аналіз; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз» / Економічний аналіз торговельної діяльності; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз торговельної діяльності»
3. Ціноутворення та цінова політика підприємства / Економіка підприємств туристичного бізнесу
4. Формування бізнес-моделі підприємства / Організація та планування комерційної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  
Завантажити

Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування
Завантажити

Економічний аналіз; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз»
Завантажити

Економічний аналіз торговельної діяльності; курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз торговельної діяльності»
Завантажити

Ціноутворення та цінова політика підприємства
Завантажити

Економіка підприємств туристичного бізнесу
Завантажити

Формування бізнес-моделі підприємства
Завантажити

Організація та планування комерційної діяльності
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства
курс 4: група ЕП-15-1
1. Інвестиційна діяльність підприємства / Економіка підприємств зв’язку
2. Організаційне проектування підприємства / Економіка будівельної організації
3. Антикризове управління підприємством / Організація управління промисловим підприємством
4. Бізнес-планування / Планування діяльності підприємств невиробничої сфери

Інвестиційна діяльність підприємства
Завантажити

Економіка підприємств зв’язку
Завантажити

Організаційне проектування підприємства
Завантажити

Економіка будівельної організації
Завантажити

Антикризове управління підприємством
Завантажити

Організація управління промисловим підприємством
Завантажити

Бізнес-планування
Завантажити

Планування діяльності підприємств невиробничої сфери
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
курс 2: група ЕФ-17-1
1. Економічна безпека підприємства / Державна фінансова політика
2. Історія фінансової думки / Історія банківської справи
3. Політологія / Державне регулювання економіки / Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань (обираються дві дисципліни, по 1 дисципліні у 3 та 4 семестрах)

Економічна безпека підприємства
Завантажити

Державна фінансова політика
Завантажити

Історія фінансової думки
Завантажити

Історія банківської справи
Завантажити

Політологія
Завантажити

Державне регулювання економіки
Завантажити

Вибрані розділи трудового права
Завантажити

Правознавство
Завантажити

Релігієзнавство
Завантажити

Основи медичних знань
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
курс 2: група ЕФ-17у-1
1. Фінансове право / Фінансовий контроль
2. Інвестиційний аналіз / Банківська справа
3. Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва / Страхові послуги
4. Капітал підприємства / Податкова політика

Фінансове право
Завантажити

Фінансовий контроль
Завантажити

Інвестиційний аналіз
Завантажити

Банківська статистика
Завантажити

Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва
Завантажити

Страхові послуги 
Завантажити

Капітал підприємства
Завантажити

Податкова політика
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
курс 3: група ЕФ-16-1
1. Фінансово-економічні ризики / Державні цільові фонди
2. Безпека банківської діяльності / Організація банку та банківської діяльності
3. Фінансове право / Фінансовий контроль
4. Інвестиційний аналіз / Банківська статистика

Фінансово-економічні ризики
Завантажити

Державні цільові фонди
Завантажити

Безпека банківської діяльності
Завантажити

Організація банку та банківської діяльності
Завантажити

Фінансове право
Завантажити

Фінансовий контроль
Завантажити

Інвестиційний аналіз
Завантажити

Банківська статистика
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит
курс 4: група ЕФ-15-1
1. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Основи управління біржовою діяльністю
2. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання / Страхові послуги
3. Аналіз банківської діяльності / Фінансовий облік у банках
4. Капітал підприємства / Податкова політика

Центральний банк і грошово-кредитна політика
Завантажити

Основи управління біржовою діяльністю
Завантажити

Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва
Завантажити

Страхові послуги
Завантажити

Аналіз банківської діяльності
Завантажити

Фінансовий облік у банках
Завантажити

Капітал підприємства
Завантажити

Податкова політика
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 075 Маркетинг
курс 2: група ЕМ-17-1
1. Політологія / Правові засади підприємницької діяльності / Ринкова трансформація економіки / Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань (обираються дві дисципліни, по 1 дисципліні у 3 та 4 семестрах)
2. Регіональний маркетинг / Конкурентні національні моделі споживання
3. Організація виставкової діяльності / Ринок товарів та послуг

Політологія
Завантажити

Правові засади підприємницької діяльності
Завантажити

Ринкова трансформація економіки
Завантажити

Вибрані розділи трудового права
Завантажити

Правознавство
Завантажити

Релігієзнавство
Завантажити

Основи медичних знань
Завантажити

Регіональний маркетинг
Завантажити

Конкурентні національні моделі споживання
Завантажити

Організація виставкової діяльності
Завантажити

Ринок товарів та послуг
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 075 Маркетинг
курс 2: група ЕМ-17у-1
1. Управління продажами / Електронна комерція
2. Паблік рілейшнз в бізнесі / Соціальний маркетинг

Управління продажами
Завантажити

Електронна комерція
Завантажити

Паблік рілейшнз в бізнесі
Завантажити

Соціальний маркетинг
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 075 Маркетинг
курс 3: група ЕМ-16-1
1. Управління продажами / Електронна комерція
2. Економічний механізм маркетингу / Конкурентоспроможність національної економіки

Управління продажами
Завантажити

Електронна комерція
Завантажити

Економічний механізм маркетингу
Завантажити

Конкурентоспроможність національної економіки
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030507 Маркетинг
курс 4: група ЕМ-15-1
1. Паблік рілейшнз в бізнесі / Соціальний маркетинг

Паблік рілейшнз в бізнесі
Завантажити

Соціальний маркетинг
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
курс 2: групи ЕП-17-1, ЕП-17-2
1. Політологія / Державне регулювання економіки / Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань (обираються дві дисципліни, по одній у 3 та 4 семестрах)
2. Оподаткування суб’єктів підприємництва / Підприємництво та бізнес-культура
3. Основи підприємницької діяльності / Лідерство та партнерство в бізнесі

Політологія
Завантажити

Державне регулювання економіки
Завантажити

Вибрані розділи трудового права
Завантажити

Правознавство
Завантажити

Релігієзнавство
Завантажити

Основи медичних знань
Завантажити

Оподаткування суб’єктів підприємництва
Завантажити

Підприємництво та бізнес-культура
Завантажити

Основи підприємницької діяльності
Завантажити

Лідерство та партнерство в бізнесі
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика
курс 4: група ЕК-15-1
1. Сучасні методи моделювання в економіці / Додаткові глави моделювання
2. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці / Додаткові глави економіко-математичного моделювання

Сучасні методи моделювання а економіці
Завантажити

Додаткові глави моделювання
Завантажити

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
Завантажити

Додаткові глави економіко-математичного моделювання
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030506 Прикладна статистика
курс 4: група ЕС-15-1
1. Внутрішньогосподарський контроль / Фінансовий аналіз
2. Аналіз в галузях економіки; Статистика підприємств / Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень; Бізнес-статистика

Внутрішньогосподарський контроль
Завантажити

Фінансовий аналіз
Завантажити

Аналіз в галузях економіки

Статистика підприємств

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
Завантажити

Бізнес-статистика
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування
курс 2: група ЕО-17-1
1. Політологія / Правові засади підприємницької діяльності / Ринкова трансформація економіки / Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань (обираються дві дисципліни, по 1 дисципліні відповідно у 3 та 4 семестрах)
2. Економічна статистика / Теорія фінансового контролю
3. Автоматизація документообігу / Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Політологія
Завантажити

Правові засади підприємницької діяльності
Завантажити

Ринкова трансформація економіки
Завантажити

Вибрані розділи трудового права
Завантажити

Правознавство
Завантажити

Релігієзнавство
Завантажити

Основи медичних знань
Завантажити

Економічна статистика
Завантажити

Теорія фінансового контролю
Завантажити

Автоматизація документообігу
Завантажити

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування
курс 3: група ЕО-16-1
1. Облікова політика підприємства / Облік і звітність суб'єктів малого підприємства
2. Методологія та організація національного рахівництва; Облік за видами економічної діяльності / Статистика зовнішньоекономічної діяльності; Статистичні методи економічної діагностки

Облікова політика підприємства
Завантажити

Облік і звітність суб'єктів малого підприємства
Завантажити

Методологія та організація національного рахівництва
Завантажити

Облік за видами економічної діяльності
Завантажити

Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Завантажити

Статистичні методи економічної діагностки
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит
курс 4: група ЕО-15-1
курс 3: група ЕО-16у-1

1. Судово-бухгалтерська експертиза / Облік зовнішньоекономічної діяльності
2. Аналіз в галузях економіки; Контроль за видами економічної діяльності / Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень; Бізнес-статистика

Судово-бухгалтерська експертиза
Завантажити

Облік зовнішньоекономічної діяльності
Завантажити

Аналіз в галузях економіки

Контроль за видами економічної діяльності
Завантажити

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
Завантажити

Бізнес-статистика
Завантажити

 ГГ-17
Географія культури

Завантажити

Методи геодемографічних досліджень
Завантажити

 Географія туризму
Завантажити

 Рекреаційна географія
Завантажити

  Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання спеціальності 242 «ТУРИЗМ»
1 курс
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Культура і стилістика української фахової мови / Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості / Українське ділове мовлення
2. Історія України / Історія українського суспільства
3. Українська культура як світовий феномен / Українська культура в контексті світової культури / Історія української культури / Історія та культура України
4. Іноземна мова (англійська) / Іноземна мова (німецька) / Іноземна мова (французька)

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Історія української культури
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

 Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Іноземна мова (німецька)
Завантажити

 Іноземна мова (французька)
Завантажити

 2 курс
1. Політологія / Соціологія / Основи економіки
2. Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань
3. Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька / Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)

 Політологія
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 Основи економіки
Завантажити

 Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи медичних знань
Завантажити

 Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)
Завантажити

 Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
Завантажити

 3 курс
1. Адміністративний менеджмент / Мікроекономіка
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / Основи наукових досліджень
3. Управління бізнесом / Етика і естетика

 Адміністративний менеджмент
Завантажити

 Мікроекономіка
Завантажити

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Завантажити

 Основи наукових досліджень
Завантажити

 Управління бізнесом
Завантажити

 Етика і естетика
Завантажити

 4 курс
1. Організаційна культура підприємства / Митне регулювання. Митна справа / Порівняльний менеджмент / Антикризовий менеджмент
2. Менеджмент в туризмі / Ризик-менеджмент / Ділова іноземна мова для менеджменту (англійська, німецька) / Ринок цінних паперів

 Психологія туризму
Завантажити

 Основи інвестиційного менеджменту
Завантажити

 Податковий менеджмент
Завантажити

 Стратегічний менеджмент
Завантажити

 Друга ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
Завантажити

 Діловий протокол
Завантажити

 Управління проектами
Завантажити

 Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання спеціальності 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
1 курс
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Культура і стилістика української фахової мови / Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості / Українське ділове мовлення
2. Історія України / Історія українського суспільства
3. Українська культура як світовий феномен / Українська культура в контексті світової культури / Історія української культури / Історія та культура України
4. Права і свободи людини в сучасному світі / Історія політичних (правових, економічних) вчень
5. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах / Міжнародні відносини та світова політика

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Історія української культури
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

Права і свободи людини в сучасному світі

 Історія політичних (правових, економічних) вчень

 Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

 Міжнародні відносини та світова політика

 2 курс
1. Антикризовий менеджмент / Технологія міжнародних переговорів / Політологія / Соціологія
2. Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань
3. Віртуалізація світогосподарських процесів / Міжнародні організації
4. Міжнародна система страхування / Національна економіка

 Антикризовий менеджмент
Завантажити

 Технологія міжнародних переговорів
Завантажити

 Політологія
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи медичних знань
Завантажити

 Віртуалізація світогосподарських процесів
Завантажити

 Міжнародні організації
Завантажити

Міжнародна система страхування
Завантажити

 Національна економіка
Завантажити

 3 курс
1. Міжнародна економічна діяльність України / Регуляторна політика СОТ
2. Міжнародні валютно-кредитні відносини / Міжнародна система страхування
3. Друга іноземна мова фаху (німецька, французська)

 Міжнародна економічна діяльність України
Завантажити

 Регуляторна політика СОТ
Завантажити

 Міжнародні валютно-кредитні відносини
Завантажити

 Міжнародна система страхування
Завантажити

 Друга іноземна мова фаху (німецька, французська)
Завантажити

 4 курс Напрям "Міжнародна економіка"
1. Медіасиcтеми / Прикладні соціально-комунікативні технології
2. Фінансові системи зарубіжних країн / Світовий фінансовий ринок
3. Міжнародна система страхування / Світова практика страхування
4. Віртуалізація світогосподарських процесів / Електронний бізнес у міжнародній торгівлі

 Медіасиcтеми
Завантажити

 Прикладні соціально-комунікативні технології
Завантажити

 Фінансові системи зарубіжних країн
Завантажити

 Світовий фінансовий ринок
Завантажити

 Міжнародна система страхування
Завантажити

 Світова практика страхування
Завантажити

 Віртуалізація світогосподарських процесів
Завантажити

Транснаціональні корпорації
Завантажити

4 курс Напрям "Міжнародні економічні відносини"
1. Менеджмент управління персоналом / Економічні системи епохи глобальних змін
2. Транснаціоналізація світової економіки / Глобальна економіка

 Менеджмент управління персоналом

 Економічні системи епохи глобальних змін
Завантажити

 Транснаціоналізація світової економіки
Завантажити

 Глобальна економіка
Завантажити

4 курс Напрям "Управління персоналом та економіка праці"
1. Економічні системи епохи глобальних змін / Глобальна економіка
2. Організаці бізнеса / Міжнародні кредитно-валютні відносини
3. Кадрове діловодство / Організаційна поведінка

 Економічні системи епохи глобальних змін
Завантажити

 Глобальна економіка
Завантажити

 Організаці бізнеса
Завантажити

 Міжнародні кредитно-валютні відносини
Завантажити

 Кадрове діловодство
Завантажити

 Організаційна поведінка
Завантажити

 Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
1 курс
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Культура і стилістика української фахової мови / Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості / Українське ділове мовлення
2. Історія України / Історія українського суспільства
3. Українська культура як світовий феномен / Українська культура в контексті світової культури / Історія української культури / Історія та культура України
4. Іноземна мова (англійська) / Іноземна мова (німецька) / Іноземна мова (французька)

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Історія української культури
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

 Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Іноземна мова (німецька)
Завантажити

 Іноземна мова (французька)
Завантажити

2 курс
1. Політологія / Соціологія / Основи економіки / Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань
2. Друга іноземна мова (англійська) / Друга іноземна мова (німецька) / Друга іноземна мова (французька)
3. Міжнародні економічні відносини / Регіональна економіка

 Політологія
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 Основи економіки
Завантажити

 Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи медичних знань
Завантажити

 Друга іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Друга іноземна мова (німецька)
Завантажити

 Друга іноземна мова (французька)
Завантажити

 Міжнародні економічні відносини
Завантажити

 Регіональна економіка
Завантажити

3 курс
1. Страхування / Митне регулювання. Митна справа / Регіональна економіка / Організація бізнеса
2. Стратегічний менеджмент / Основи інвестиційного менеджменту / Трансформаційна економіка та економічна політика держави / Соціалізація трансформаційної економіки
3. Міжнародний маркетинг / Управління проектами / Транснаціоналізація світової економіки / Інтеграція України в ЄС
4. Основи підприємницької діяльності / Діловий протокол / Економічні системи епохи глобальних змін / Міжнародний бізнес

 Страхування
Завантажити

 Митне регулювання. Митна справа
Завантажити

 Регіональна економіка
Завантажити

 Організація бізнеса
Завантажити

 Стратегічний менеджмент
Завантажити

 Основи інвестиційного менеджменту
Завантажити

 Трансформаційна економіка та економічна політика держави
Завантажити

 Соціалізація трансформаційної економіки
Завантажити

 Міжнародний маркетинг
Завантажити

 Управління проектами
Завантажити

 Транснаціоналізація світової економіки
Завантажити

 Інтеграція України в ЄС
Завантажити

 Основи підприємницької діяльності
Завантажити

 Діловий протокол
Завантажити

 Економічні системи епохи глобальних змін
Завантажити

 Міжнародний бізнес
Завантажити

 4 курс
1. Організаційна культура підприємства / Митне регулювання. Митна справа / Порівняльний менеджмент / Антикризовий менеджмент 
2. Менеджмент в туризмі / Ризик-менеджмент / Ділова іноземна мова для менеджменту (англійська, німецька) / Ринок цінних паперів

 Організаційна культура підприємства
Завантажити

 Митне регулювання. Митна справа
Завантажити

 Порівняльний менеджмент
Завантажити

 Антикризовий менеджмент
Завантажити

 Менеджмент в туризмі
Завантажити

 Ризик-менеджмент
Завантажити

 Ділова іноземна мова для менеджменту (англійська, німецька)
Завантажити

 Ринок цінних паперів
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 051 Економіка
курс 3: група ЕА-16-1
1. Методи та моделі вимірювання економічних ризиків / Теорія ігор
2. Методологія та організація національного рахівництва / Статистика зовнішньоекономічної діяльності
3. Математичні методи в економічній діагностиці / Імітаційне моделювання


Методи та моделі вимірювання економічних ризиків
Завантажити

Теорія ігор
Завантажити

Методологія та організація національного рахівництва
Завантажити

Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Завантажити

Математичні методи в економічній діагностиці
Завантажити

Імітаційне моделювання
Завантажити

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р.
для студентів денної форми навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування
курс 2: група ЕО-17у-1

1. Облікова політика підприємства / Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
2. Судово-бухгалтерська експертиза / Міжнародні стандарти фінансової звітності
3. Облік за видами економічної діяльності; Аналіз в галузях економіки / Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень; Бізнес-статистика 

Облікова політика підприємства
Завантажити

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
Завантажити

Судово-бухгалтерська експертиза
Завантажити

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Облік за видами економічної діяльності
Завантажити

Аналіз в галузях економіки

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
Завантажити

Бізнес-статистика
Завантажити