На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Психології та спеціальної освіти

Вибіркові дисципліни для студентів факультету психології на 2018-2019 навчальний рік
Вибіркові дисципліни для спеціальності 016 - Спеціальна освіта

- Техніка мовлення корекційного педагога (для студентів 2 курсу)

Завантажити

- Спецметодика роботи з дітьми сиротами (для студентів 2 курсу)

Завантажити

- Спецпрактикум зі спеціальної педагогіки (для студентів 3 курсу )

Завантажити

- Психодіагностична робота корекційного педагога (для студентів 3 курсу)

Завантажити

Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи (для студентів 2 курсу)

Завантажити

- Корекційно-реабілітаційні служби (для студентів 4 курсу)

Завантажити

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вибіркові дисципліни для спеціальності 053 - Психологія


Для студентів 2 курсу

- Психологія особистісного зростання

Завантажити

- Кроскультурна психологія

Завантажити

- Риторика

Завантажити

- Психологія особистості

Завантажити

- Психологія досягнення життєвого успіху

Завантажити

- Основи екологічної психології

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для студентів 3 курсу

- Клініка та психодіагностика інтелектуальних порушень

Завантажити

- Методи статистичної обробки результатів емпіричних досліджень в психології

Завантажити

- Психологічна діагностика психічних процесів у дітей з вадами розвитку з практикумом

Завантажити

- Проблеми психології важковиховуваних дітей

Завантажити

Самоменеджмент особистості

Завантажити

- Теорія емоційного інтелекту

Завантажити

- Практикум з соціальної психології

Завантажити

- Профілактика та корекція соціальних відхилень

Завантажити

- Психологія спілкування

Завантажити

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для студентів 4 курсу


- Спецпрактикум з дитячої клінічної психодіагностики

Завантажити

- Психологія девіантної поведінки

Завантажити

- Кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи

Завантажити

- Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків

Завантажити

- Практика роботи шкільного психолога

Завантажити

- Життєві кризи особистості

Завантажити

- Соціально-психологічний тренінг

- Спецпрактикум з психології управління

- Психологія переговорного процесу

Завантажити

Для студентів 5 курсу (магістр)

- Психологія суїцидальної поведінки

Завантажити

- Основи медичних знань
Завантажити

 Історія України 1 курс, (бакалавр)
Завантажити

 Історія української культури 1 курс, (бакалавр)
Завантажити

 Основи екологічної психології
Завантажити

 2018_2019_ДС_2 курс_Кроскультурна психологія
Завантажити

 2018_2019_ДС_2 курс_Психологія досягнення життєвого успіху
Завантажити

 2018_2019_ДС_3 курс_Проблеми психології важковиховуваних дітей
Завантажити

 2018_2019_ДС_3 курс_Профілактика та корекція соціальних відхилень
Завантажити

 2018_2019_ДС_3 курс_Самоменеджмент особистості
Завантажити

 2018_2019_ДС_3 курс_Теорія емоційного інтелекту
Завантажити

 2018_2019_ДС_4 курс_Життєві кризи особистості
Завантажити

 2018_2019_ДС_4 курс_Практика роботи шкільного психолога
Завантажити

 2018_2019_ДС_4 курс_Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
Завантажити