На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Механіко-математичний

 I  КУРС

 Історія української культури
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Іноземна мова (французька)
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити


II  КУРС

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи економіки
Завантажити

 Політологія
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 
111  МАТЕМАТИКА

 Графічні засоби в MATLAB
Завантажити

 Лінійна алгебра в MATLAB
Завантажити

 Чисельний аналіз в MATLAB
Завантажити

 
112 СТАТИСТИКА

 Математичні основи теорії ймовірностей
Завантажити

 Узагальнені лінійні моделі
Завантажити

 Фінансовий аналіз
Завантажити

 
113  ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 Історія науки і техніки
Завантажити

 Компютерний аналіз та його застосування
Завантажити

 
III   КУРС

 111  МАТЕМАТИКА

 Варіаційні методи математичної фізики
Завантажити

 Дискретна математика і математична логіка
Завантажити

 Класична теорiя рiвнянь з частинними похiдними першого порядку
Завантажити

 Комп’ютерні технології в алгебрі
Завантажити

 Нелінійні рівняння математичної фізики
Завантажити

 Теоретичні основи комп'ютерних технологій стиску інформації
Завантажити

 
112  СТАТИСТИКА

 Аналіз даних
Завантажити

 Комп’ютерна статистика
Завантажити

 Математична статистика
Завантажити

 
144  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 Математичні основи механіки рідини та теорії тепломасообміну
Завантажити

 Основи енергетичного аудиту
Завантажити

 Теорія пограничного шару і лабораторна спеціалізація з гідравліки
Завантажити

 Ядерна, теплова та альтернативна енергетика
Завантажити


 IV  КУРС

 МАТЕМАТИКА

 Варіаційні методи математичної фізики
Завантажити

Гармонічний аналіз і його застосування 
Завантажити

 Методи оптимізації та варіаційне числення
Завантажити

 Оптимальне керування PDE
Завантажити

 Основи теорії лінійного та нелінійного програмування
Завантажити

 Основи теорії узагальнених функцій та її застосування
Завантажити

 Простори Соболєва
Завантажити

 Теорія графів
Завантажити

 Теорія зображень
Завантажити

 Теорія операторів
Завантажити

 
СТАТИСТИКА

 Актуарна математика
Завантажити

 Аналіз даних II
Завантажити

 Лінійні методи в статистиці
Завантажити

 Марковські ланцюги
Завантажити

 Статистичне моделювання
Завантажити

 Теорія випадкових процесів
Завантажити

 Теорія масового обслуговування
Завантажити

 
МЕХАНІКА

 Механіка руйнування
Завантажити

 Течії в’язкої рідини
Завантажити

 Чисельне моделювання в аерогідромеханіці
Завантажити

 СК 4

 СК 5

 СК 6

 СК 7

 СК 8

 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 Гідродинаміка і теплообмін в гетерогенних середовищах
Завантажити

 Сучасні системи проектування
Завантажити

 Теплогідравлічні розрахунки газорідинних систем
Завантажити


 V  КУРС

 111  МАТЕМАТИКА

 Загальна алгебра та вибрані розділи алгебри
Завантажити

 Задачі з параметрами
Завантажити

 Лінійні моделі в економіці
Завантажити

 Сучасні питання теорії наближень та додаткові розділи аналізу
Завантажити

 
112  СТАТИСТИКА

 Аналіз даних
Завантажити

 Комп’ютерна статистика
Завантажити

 Статистичне моделювання
Завантажити

 Теорія масового обслуговування
Завантажити

 
113  ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 Вибрані розділи механіки деформівного твердого тіла
Завантажити

 Методи розрахунку сонячних енергетичних систем
Завантажити

 Механіка зв’язаних полів елементів конструкцій
Завантажити

 Механіка руйнування (додаткові розділи)
Завантажити

 Обернені задачі теплообміну
Завантажити

 Чисельні моделі вихрових течій
Завантажити

 Числові та асимптотичні методи нелінійної механіки
Завантажити

 
144  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Обчислювальний експеримент в теплофізиці
Завантажити