На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Біолого-екологічний

 Програми вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни для студентів біолого-екологічного факультету на 2018-2019 навчальний рік
Вибіркові дисципліни для спеціальностей: 091 - Біологія,  162 - Біотехнологія, 101 - Екологія, 014.05 - Середня освіта (біологія)

 Робоча програма дисципліни “Психофізіологічні основи здорового способу життя” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни "Когнітологія" (для студентів 3 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Фізіолого-біохімічні особливості макро- і мікроорганізмів” для студентів (для студентів 3 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “ ОСНОВИ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ” (для студентів 2 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ” для студентів (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “БІОХІМІЧНА АДАПТАЦІЯ” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма «Біохімія патологічних процесів» (3 курс)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “БІОХІМІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “БІОХІМІЯ МЕМБРАН ТА ЕНЗИМОЛОГІЯ ” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ВЕЛИКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “ВТОРИННИЙ МЕТАБОЛІЗМ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ АЛЕРГОЛОГІЇ ” (для студентів 4 курсу) .
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ” (для студентів 1 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ ” (для студентів 2 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “ МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ – ПРОДУЦЕНТІВ БАР” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ВИКОРИСТАННЯ ВІРУСІВ В БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВАХ” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ВИРОБНИЦТВО ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “НАНОБІОТЕХНОЛОГІЯ” (для студентів 4 курсу) .
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ТЕХНІЧНА БІОЕНЕРГЕТИКА ” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “МІКРОБНИЙ СИНТЕЗ” (для студентів 5 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 5 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ҐРУНТОВА ЗООЛОГІЯ”
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "Екологія, раціональне використання та охорона тваринного світу"
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “Захист рослин” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Біометод захисту рослин” (для студентів 4 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПТАХІВ ” (для студентів 3 курсу  - БЕ-17у)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Екологія тварин ” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Екологія тварин ” (для студентів 3 курсу - екологов)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни Екологія тварин (біологи 3-курс, ББ-16_1
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Орнітологія ” (для студентів 3 курсу - груп БЕ-17)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "Орнітологія" (екологи 4-курс БЕ-15)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "Заповідна справа" (біологи 4-курс ББ-15)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни "Соціальна екологія " (для студентів - магістрів)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “ Основи медичних знань ” (для студентів 2 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “ ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)” (для студентів 1 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “ Основи педагогіки інклюзивного навчання” (для студентів 3 курсу) БП-16,БП-17у
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “Іноземна мова (німецька)” (для студентів 1 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Корекційна психопедагогіка” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "Релігієзнавство" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

  Робоча програма дисципліни "Політологія" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "СОЦІОЛОГІЯ" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "ПРАВОЗНАВСТВО" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "РОДИННА ПЕДАГОГІКА" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА" (для студентів 2 курсу )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни "Вибрані розділи трудового права.pdf " (для студентів )
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Інноваційна геоботаніка” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “Біометрія ” (для студентів 2 курсу  БЕ-17)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “дiагностика_стану_грунтiв_ ББ16 ” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Екологія та географія рослин” (для студентів 2,3 курсу  ББ-16,17)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Грунтово-геоботанічне картографування з основами землевпорядкування_БЕ17” (для студентів 2 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Оцінка та використання земельних ресурсів України” (для студентів 3 курсу ББ-16)
Завантажити

  Робоча програма дисципліни “Педагогіка та педагогічна майстерність” (для студентів 3 курсу БЕ-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Промислова екологія” (для студентів 3 курсу)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Психологія” (для студентів 3 курсу  БЕ-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Рекультознавство” (для студентів 3 курсу БЕ-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Рослинне ресурсоведення ” (для студентів 2,3 курсу ББ-16,17) ...
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Екофлора України” (для студентів 3 курсу БЕ-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Екофлора України” (для студентів 2 курсу БПу-17)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Спецпрактикум з біометрії” (для студентів 2 курсу БЕ-17)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Флора та рослинність України” (для студентів 3 курсу БЕ-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Екологічна освіта та виховання учнів” (для студентів 3 курсу БП-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “Методика створення екологічних стежок” (для студентів 3 курсу БП-16)
Завантажити

 Робоча програма дисципліни “«Інноваційні технології раціонального використання земельних ресурсів” (для студентів 2 курсу БЕ-17)
Завантажити

 Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А з курсу «Історія та культура України »
Завантажити

 ПРОГРАМА навчальної дисципліни вільного вибору студента
"Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості "
Завантажити

 ПРОГРАМА  навчальної дисципліни  вільного вибору студента
"Українська мова" (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 ПРОГРАМА навчальної дисципліни вільного вибору студента
"Українське ділове мовлення"
Завантажити