В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми вибіркових дисциплін

Систем і засобів масової комунікації

 Перелік вибіркових дисциплін на 2018-2019 н.р.

 1. Агенційна журналістика 2 курс 
Завантажити

 2. Газетно-журнальне виробництво 2 курс
Завантажити

 3. Основи інтернет-журналістики 2 курс
Завантажити

 4. Сучасна друкована преса 2 курс
Завантажити

5. Медіасистеми 4 курс 
Завантажити

 6. Крос-медійні системи 4 курс
Завантажити

7. Сучасні інформаційні та комунікативні системи 4 курс
Завантажити

8. Іноземна мова (англійська) 1 курс 
Завантажити

 9. Генеза міжнародного комунікаційного процесу 3 курс
Завантажити

 10. Історія виникнення преси 3 курс
Завантажити

 Професійна підготовка ЗЖ-16 3 курс
Завантажити

 Професійна підготовка ЗЖ-17 2 курс
Завантажити

 Творча майстерня 2 курс
Завантажити

 Творчі аспекти в галузі реклами та зв'язків з громадськістю 2 курс
Завантажити

 Медіапланування 4 курс
Завантажити

 Політична реклама 4 курс
Завантажити

 Система маркетингових комунікацій 4 курс
Завантажити

 Медіапланування 2 курс
Завантажити

 Організація і технологія рекламної діяльності 4 курс
Завантажити

 Політична комунікація 2 курс
Завантажити

 Історія української культури 1 курс
Завантажити

 Історія України 1 курс
Завантажити

 Іноземна мова (німецька) 1 курс 
Завантажити

 Історія українського суспільства 1 курс 
Завантажити

  Видавнича справа та літратурний процес 3 курс 5 сем.
Завантажити

 Видавнича справа та літратурний процес 3 курс 6 семестр
Завантажити

 Теорія та практика редагування перекладів 4 курс
Завантажити

 Медіалінгвістика 4 курс
Завантажити

 Видавнича справа та редагування 4 курс 7 семестр
Завантажити

 Видавнича справа та редагування 4 курс 8 семестр
Завантажити

 Маркетинг і промоція видань 3 курс
Завантажити

 Історія мистецтв 3 курс
Завантажити

 Медіалінгвістичні технології 1 курс магістри
Завантажити

 Медіалінгвістичні технології 2 курс магістри
Завантажити

 Світова культура 3 курс
Завантажити

 Етика в галузі звязків з громадськістю 2 курс
Завантажити

 Етика в рекламній діяльності 2 курс
Завантажити

 Комунікаційний практикум 3 курс
Завантажити

 Сучасний ПР 4 курс
Завантажити

 Психологічні та творчі засади ПР-діяльності 4 курс
Завантажити

 Риторика рекламної та ПР комунікації 3 курс
Завантажити

 Культура мови та стилістика української фахової мови 1 курс
Завантажити

 Критика в періодичних виданнях 
Завантажити

 Медіапсихологія 3 курс
Завантажити

Техніка і технологія реклами та ПР 4 курс

Завантажити

 Практика редагування 3 курс 
Завантажити

 Практика редагування 4 курс
Завантажити

 Психологічні та творчі основи рекламної та ПР діяльності 3 курс
Завантажити

 Загальна теорія редагування 2 курс
Завантажити

 Літературне редагування 5й курс магістри
Завантажити

 4 курс Інформаційно-аналітична робота в ЗМК
Завантажити

 3-4 курс_історія становлення комунікативних систем
Завантажити

 3-4 курс_історія зарубіжної журналістики
Завантажити

 Журналістика даних 2 курс
Завантажити

 Дитячі видання 4 курс
Завантажити

 Коректура 2 курс
Завантажити

 Риторика 3 курс
Завантажити

 Сучасні видання художньої літ. 4 курс
Завантажити

 Професійна підготовка 2 курс ВИДАВЦІ
Завантажити

 Українська мова у професійному спілкуванні 1-2 курс
Завантажити

 4 курс Переклад зі споріднених мов
Завантажити

 4 курс Орфографічний практикум
Завантажити

 4 курс Журналістика та літературознавство
Завантажити

 4 курс. Мас-медіа в умовах ринку
Завантажити