На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Прикладної математики

Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня спеціальності
113 "Прикладна математика" та 124 "Системний аналіз"
на 2017-2018 н.р. для студентів денної форми навчання


Кафедра комп'ютерних технологій

1 курс групи ПА (набір 2017-2018 н.р.)

 Перелік 2.2.1

 1.Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 2. Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 3. Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 4. Українське ділове мовлення
Завантажити

 Перелік 2.2.2.

 1. Історія України
Завантажити

 2. Історія українського суспільства
Завантажити

 3. Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 4. Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 5. Історія української культури
Завантажити

 6. Історія та культура України
Завантажити

 Перелік 2.2.3.

 1. Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 2. Іноземна мова (французька)
Завантажити

 3. Іноземна мова (німецька)
Завантажити

2 курс групи ПА (набір 2016-2017 н.р.)

 Перелік 2.2.4.

 1. Політологія
Завантажити

 2. Соціологія
Завантажити

 3. Основи економіки
Завантажити

 4. Основи медичних знань
Завантажити

 5. Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 6. Правознавство
Завантажити

 7. Релігієзнавство
Завантажити

 8. Історія науки і техніки
Завантажити


 Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетки

2018_2019_ПА_3 курс_Економетричне_моделювання
Завантажити

 2018_2019_ПА_3 курс_Теорія_нечітких_множин
Завантажити

 2018_2019_ПМ_4 курс_Оптимальне керування в економіці
Завантажити

 2018_2019_ПС_3 курс_Web-дизайн_та_Internet-технології
Завантажити

 2018_2019_ПС_3 курс_Комп_ютерні_мережі
Завантажити

 2018_2019_ПС_3 курс_Методи розв_язання задач дискретної оптимізації
Завантажити

 2018_2019_ПС_3 курс_Моделі_та_методи_нечіткої_логіки
Завантажити

 2018_2019_ПС_3 курс_Моделювання соціально-економічних процесів
Завантажити

 2018_2019_ПС_4 курс_Комп_ютерні мережі
Завантажити

 2018_2019_ПС_4 курс_Нейронні мережі
Завантажити

 2018_2019_ПС_4 курс_Некоректні задачі
Завантажити

 2018_2019_ПС_4 курс_Основи теорії самоорганзації
Завантажити

 2018_2019_ПС_4 курс_Статистичні_методи_прогнозування_економічних_процесів
Завантажити